Звіт керівника

    ЗВІТ

керівника дошкільного навчального закладу  ( ясла-садок) комбінованого типу № 5

 «Вербиченька» м. Бердичева

                 ( 2020 – 2021н.р.)

 

 

 На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п. 3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Романюк Ірина Миколаївна, завідувач дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  комбінованого типу «Вербиченька», освіта повна вища педагогічна, педагогічний стаж 35 років , звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2020-2021 навчальний рік.

Мета звітування:

 1. Утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління закладом.
 2. Поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень.
 3. Запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості та прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Протягом 2020-2021 навчального року управління дошкільним закладом здійснювала відповідно до норм Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, Колективного договору; дотримувалась посадових обовﹶязків, законодавства України та інших нормативних актів, що регламентують роботу дошкільного навчального закладу. Основну увагу звертала на дотримання всіма учасниками освітнього процесу норм чинного законодавства та досягнення очікуваного кінцевого результату. Підсумовуючи роботу колективу дошкільного закладу та аналізуючи власну управлінську діяльність зв минулий навчальний рік, зупинюсь на найважливіших на мою думку, питаннях.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Вербиченька » розпочав функціонування з 1969 року. Запорука у гармонійному розвитку дитини – створення належного розвивального середовища, зокрема предметного. Розвивальне середовище в нашому садочку приваблює не лише особливим дизайном, який відповідає віковим, санітарно-гігієнічним та естетичним нормам, а й продуманістю, турботою про те, щоб кожна дитина могла знайти собі справу по душі. Сучасні ігрові реквізити дають змогу дитині займатися тим, чим хочеться гратися разом з товаришами, почитати, помалювати, змінювати заняття за власним бажанням, де дитина має змогу розвиватися, почуватися комфортно й затишно. Для занять дітей створено всі умови, обладнанні спеціальні приміщення: музично-спортивна зала, кабінет практичного психолога, методичний та медичний блок; прогулянкові  майданчики  для кожної вікової групи, спортивний майданчик.

Заклад знаходиться у комунальній власності міста. Бердичева – управління освіти і науки Бердичіської міської ради.

Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи закладу 10,5 годин: з 7.30 до 18.00 .

Діяльність закладу здійснюється у відповідності до Законів України: Конституції України, Закону України « Про освіту», Закону України « Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Санітарного регламенту, Статуту ДНЗ , Колективного договору та інших розпорядчих документів.

Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, виконання вимог Базового компонента, забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

Діяльність керівника дошкільного закладу направлена на вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 135 місць для дітей від 2 до 6 років. Групи комплектувались переважно серпні-вересні.

У 2020-2021 навчальному році укомплектовано 8 вікових груп:

– 1 група раннього віку;

– 1 групи молодшого віку;

– 2 група середнього  дошкільного віку;

– 1 група старшого дошкільного віку (інклюзивна);

– 2 групи логопедичні;

– 1 група короткотривалого перебування.

Цього року заклад відвідувало 174 дитина. Раннього віку – 22 дітей, дошкільного віку 152 дитини. Середньомісячне відвідування в умовах карантину складає  41% .

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців, не працюючих.

Мною вживаються заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікаційними кадрами.

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечують 43 працівників: – 21 молодшого обслуговуючого персоналу; 1 медичний працівник; 21 педагог, у тому числі: вихователь-методист, практичний психолог, інструктор з фізичного виховання, музичний керівник,  вчителі-логопеди. З них 10 педагогів мають повну вищу освіту, 11–базову освіту.

Вища категорія – 1 особа (вихователь-методист Климчук І.В.)

Вихователь І категорії – 4 особи (вихователі: Яремчук О.О.,Редич Л.В., Наумова Т.В.;  вчитель-логопед Кнауб А.Ф., )

Вихователь ІІ категорії  – 2 осіб ( вчитель-логопед , Андрейчук І,О.  вихователі: Терлеька М.М.)

Спеціаліст – 3 особи (вихователі: Василинчик І.В., Риштун А.А., Стрепанюк О.С)

Звання «Вихователь-методист» – 1 особа (Сінько А.Б.)

Динаміка зростання педагогічної майстерності педпрацівників

Щороку згідно за графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного закладу.

Адміністрація створює оптимальні умови доля постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного. Курси підвищення кваліфікації пройшли вихователі: Радківська Д.О., Василинчик І.В., Давидчук К.Ю., Інжиєвська А.В., музичний керівник Кратасюк І.Ю. Курси підвищення кваліфікації проводяться за графіком. Колектив  стабільний.

За період 2020-2021 навчального року атестовано двоє педагогів:

Терлецька М.М.. встановлено кваліфікаційну категорію « спеціаліст IІ категорії»;

Степанюк О.В. встановлено 11 тарифний розряд.

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу дошкільного закладу відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Основні досягнення колективу у 2020-2021 н.р. стали участі:

 • участь у еколого-природничих акціях: «Збережемо ялинку», «Нагодуй горобчика», «Обережно, первоцвіти!», «За чисте довкілля!», «Вербиченька без шин»;
 • цікаві тематичні виставки за участю батьків: «Його величність гарбуз»: «Зимові фантазії»; «Город на підвіконні»; «Великодня писаночка
 • участь у обласній педагогічній виставці « Сучасна освіта Житомирщини 2021».За що нагороджені  дипломом ІІІ ступеня вихователі  Степанюк О.І., Терлецька М.М.
 • проведення творчого звіту « Використання інноваційних технологій в освітньому процесі ЗДО»

 Пріоритетні напрямами діяльності дошкільного закладу.

Пріоритетними напрямами роботи  колективу у 2020 – 2020 навчальному році були:

– удосконалення професійної компетентності педагогів;

– впровадження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання;

– формування здоров’язберігаючої функції особистості дитини, забезпечення її прав на здобуття якісної дошкільної освіти;

– підвищення рівня компетентності родини вихованців дошкільного закладу;

– продовження роботи по вивченню Базового компонента дошкільної освіти.

– сприяння проведенню освітнього процесу ( дистанційна форма навчання)  з урахуванням усіх протиепідемічних вимог.

Пріоритетні завдання у 2020– 2021 навчальному році:

 1. Формувати у дошкільників валеологічний світогляд, мотивацію до здорового способу життя та практичні навички дбайливого ставлення до власного здоровﹶя згідно вимог Базового компонента та сучасних умов.
 2. Розвивати творчий потенціал, комунікативно-мовленнєві навички дітей під час проведення театрально-ігрової діяльності.
 3. Забезпечити комплексний підхід до вирішення завдань формування основних життєво важливих рухових вмінь, навичок та ігрових дій дітей дошкільного віку засобами фізичного виховання.
 4. Удосконалювати інформаційно – комунікаційну культуру педагогів закладу як засобу осучаснення освітнього процесу.

          Якість реалізації освітніх програм.

      Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Педагогічний колектив обрав для використання чинні програми, перелік та особливості реалізації яких обговорювалось та схвалено педагогічною радою закладу.

Педагогічним працівникам  було надано право на академічну свободу, включаючи свободу викладення, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів, що відповідають освітній програмі

Методична робота була спрямована на підготовку вихователів до якісного виконання завдань, на підвищення їх педагогічної майстерності, розвиток творчого потенціалу.

Окрім Базової програми, в дошкільному закладі впроваджуються парціальні програми, інноваційні технології:

 • театр фізичного виховання та розвитку дошкільників М.М.Єфименка;
 • Читання дітей раннього віку за методикою Г.Домана;
 • Навчання рахунку та енциклопедичних даних за методикою Г.Домана;
 • Курс «Логіка світу»;
 • Розвиток зв’язного мовлення за методами Н.Гавриш;
 • Впровадження педагогічних ідей В.Сухомлинського;
 • Використання кольорових смужок Кюізенера під час ознайомлення дітей з числом.
 • Навчання читання та рахунку за методикою М.Зайцева.

Методична робота в закладі дошкільної освіти за 2020-2021н.р. проводилась згідно річного плану.  Так, було проведено педагогічні ради:

– «Пріоритетні змістові напрями освітньої  роботи дошкільного закладу  на 2020-2021н.р.» (настановча, 15.09.2020р.);

– «Реалізація завдань з фізичного виховання в ДНЗ (26.11.2020р.);

– «Театралізована діяльність дошкільників: сучасні підходи» (25.02.2021р.);

– «Реалізація завдань з фізичного виховання в ДНЗ» (20.05.2021р.).

Згідно тематики педагогічних рад було проведено ряд консультацій: «Особливості організації освітньої діяльності та планування освітнього процесу   згідно завдань програми розвитку та виховання дітей «Дитина в дошкільні роки» та адаптивного карантину» (17.09.20р.);  «No-stress-вправи для збереження працездатності в пост карантинній напрузі» (15.10.20р.); «Сучасні підходи до валеологічного виховання дошкільників» (12.11.20р.);

«Класифікація видів театралізованої діяльності дошкільнят» (10.12.20р.); «Умови організації театралізованої діяльності дітей дошкільного віку» (14.01.21р.); «Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри» (11.03.21р.); «Особливості вибору  методів  та прийомів формування здорового способу життя дітей» (13.05.21р.)

Також згідно даних тем вихователем-методистом Климчук І.В. проведено педгодини, психологічний міст, тренінги, годину спілкування, методичні посиденьки, педмайстерню, проблемний стіл, майстер клас та інші форми роботи з педагогами, а саме: педгодину з елементами тренінгу «Заняття як основна форма організації роботи з дошкільниками з валеологічного виховання» (08.10.20р.); тренінг» Особливості планування освітньої роботи з валеологічного виховання в ДНЗ» (19.11.20р.); годину спілкування «Етапи навчання творчої розповіді у процесі театралізованої діяльності» (17.12.20р.);  методичні посиденьки «Роль гри-драматизації та інсценування художніх творів у збагаченні художнього досвіду  дітей, розвитку мовлення та творчості» (05.01.21р.);  педмайстерня «Театральна імпровізація». Розігруємо сюжет без попередньої підготовки у «педагогічній студії акторської майстерності» (18.02.21р.); проблемний стіл «Ефективність взаємодії інструктора з фізкультури й вихователя під час освітнього процесу протягом дня» (18.03.21р.);  майстер-клас «Я навчивсь, відчув, зрозумів…». Ознайомлення з інноваційними технологіями фітбол та степ-аеробікою»  (15.04.21р.); педагогічний практикум  «Фізкультурно-оздоровча прогулянка – фундамент для формування системи рухових умінь і навичок та виховання фізичних здібностей маленької дитини. Значення, структура проведення, тривалість» (27.05.21р.).

Практичним психологом Федоровою Н.А. проведено  консультацію для педагогів на тему:  «No-stress-вправи для збереження працездатності в пост карантинній    напрузі»  (15.10.20р.);    психологічний   міст  «Психологічне благополуччя   дітей   та   дорослих,   або   Як  відновитися   після  тривалих «канікул» (24.09.20р.).

Вчителі-логопеди  Кнауб  А.Ф.,  Андрейчук І.О.  надали  консультативну допомогу  педагогам   на   теми: «Розвиваємо  акторські  здібності». Викори-стання   вправ  для  роботи  над  технікою  мовлення  та  на  розвиток    уяви» (11.02.21р.);   «Мовленнєво-рухливі  ігри  –  оптимальне  поєднання   двох важливих     компонентів   у  роботі  з  колекційного   спрямування:  руху    і мовлення»  (22.04.21р.)

З метою підвищення фахової майстерності педагогів з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти, досягнень психолого-педагогічної практики, допомоги педагогам у впровадженні в практику роботи з дітьми розвивальних освітніх технологій, формування інформаційно-комунікаційної культури педагогів закладу дошкільної освіти  як засобу осучаснення освітнього процесу;  здійснення методичного супроводу впровадження ІКТ та хмарних технологій в освітній простір ДНЗ проведенотри засідання семінару-практикуму на тему: «Формування медіаінформаційної компетентності учасників освітнього процесу дошкільного навчального закладу» (29.10.2020р., 28.01.2021р., 25.03.2021р.). Доцільним було поєднання теоретичної частини з презентаціями, тренінговими вправами, майстер-класами: «Goоgle Форми – ефективна форма зворотнього зв’язку. Переваги. Алгоритм дій» (Андрейчук І.О.); «Goоgle Диск – основа віртуального методичного кабінету. Як зайти та користуватись (Кнауб А.Ф.), «Створюємо  онлайн-заняття для дошкільнят» (вихователь Степанюк О.В.), «Цифровий лікбез:  як створити відеоролики для дітей» (вихователь Терлецька М.М.),   та поповнили «педагогічну шухлядку вихователя дитсадка» розробленими онлайн – формами роботи з батьками  засобами хмарного сервісу Gogle , зокрема «Організовуємо онлайн-конкурс в ЗДО», медіадидактичними  заняттями для дітей вікових груп з пріоритетом сенсорно-пізнавального розвитку.

Заслуговує на увагу проведення засідання «школи молодого вихователя» І засіданні на тему: «Особливості організації та проведення рухливих ігор на прогулянці» (24.12.20р.),  яке  сприяло  удосконаленню педагогічної компетентності вихователів у питаннях оптимізації  рухового режиму в дошкільному закладі та регулювання фізичних навантажень на дітей  під час організації та проведення рухливих ігор;  створити умови для активізації творчого   потенціалу   молодих   педагогів закладу.  За   допомогою  проведеного  ІІ засідання на тему: «Оновлення традиційного формату гри за допомогою квест-технології» (28.01.2021р.)  молоді педагоги розширили теоретичні та практичні знання про особливості осучаснення ігрової діяльності  шляхом проведення квест-гри в дошкільному закладі  з   метою розвитку та навчання дітей, забезпечення творчого підходу педагогів до урізноманітнення роботи з дітьми.

У 2020-2021 навчальному році в дошкільному закладі функціонує  інклюзивна група, в якій виховуються двоє дітей з особливими освітніми потребами на базі старшої групи, до роботи якої  були залучені вузькі спеціалісти команди психолого-педагогічного супроводу (вихователь-методист, практичний психолог, вчителі-логопеди, дефектолог, інструктор з фізкультури, асистент вихователя), які надали практичну допомогу вихователям у взаємодії з  дітьми з особливими освітніми потребами.

Колективні перегляди форм роботи з дітьми сприяли розширенню практичних знань педагогів та поповненню їх методичної скарбнички цікавими та ефективними методами і прийомами різноманітних форм роботи із тем педагогічних рад.  Більшість відкритих заходів заслуговують на особливу увагу:

 

 • заняття з виховання культурно гігієнічних навичок «Щоб ніколи не хворіти, треба руки з милом мити» (вихователь Наумова Т.В., молодша група);
 • розвага «Як ми корона вірус прогнали» (вихователь Терлецька М.М., середня «А» група);
 • заняття з валеології «Власне тіло я вивчаю і його оберігаю: органи зору» (вихователь Редич Л.В., логопедична «А» група);
 • валеологічна розвага «Добра Білосніжка і злий Вірус»  (вихователь Степанюк О.В., старша група);
 • театральна пауза «Колобок та його друзі» за змістом  української народної казки  «Колобок» (вихователь Інжиєвська А.В., ясельна група);
 • драматизація української народної казки «Коза-дереза» (вихователь Сінько А.Б., логопедична «А» група);
 • тематичне музичне заняття «Театр — свято, яке завжди з тобою!» (музичний керівник Кратасюк І.Ю.);
 • ФСП на тему: «Люблять всі малята у рухливі ігри грати» (вихователь Яремчук О.О., середня «А» група);
 • спортивна прогулянка «У пошуках Весни-чарівниці» (вихователь Радківська Д.О., старша група);
 • квест на самокатах «Про здоров’я знаємо, про здоров’я дбаємо» (вихователь Василинчик І.В., логопедична «Б» група).

Поряд   з   тим   тематика   групових   форм    роботи    з   батьками   теж підпорядковувалась питання, які розглядались на педагогічних радах. Доцільно відзначити, що стало традицією проведення батьківських зборів із використанням активних форм спілкування та практичними показами занять. Тож заслуговують на відзначення:

 • проведення загальносадової  «батьківської світлиці» на тему: «Хворобам запобігаємо і здоров’я маємо» (28.10.20р.), психолого-педагогічного  всеобучу на тему: «Увага!Дорога! Формуємо  безпечну поведінку  дітей» (28.04.21р.);
 • групових форм роботи з батьками: «батьківська вітальня» на тему: «Зростаємо дужі! Рух —  життєва потреба малюків 3-го року життя» (20.04.21р., вихователі Інжиєвська А.В., Бубровська К.О., ясельна група);  «батьківські збори» «Здоров’я малюків у ваших руках» (21.04.2021р. вихователі Наумова Т.В., Панаскевич Ю.В. молодша гр.);   «батьківські посиденьки» на тему «Театр – це гра!» (27.01.21р., вихователі середньої «А» групи Яремчук О.О., Терлецька М.М.); «круглий стіл» на тему: «Про слово, про мову та культуру спілкування»  (26.01.21р. вчитель-логопед Кнауб А.Ф., вихователі Редич Л.В., Сінько А.Б. логопедична «А» гр.);  «клуб взаємодопомоги» на тему: «Ми – майбутні першокласники» (23.04.21р. вихователі Степанюк О.В., Радківська  Д.О.); консультації для батьків дітей 6-го року життя «Мотиваційна готовність дитини до школи» (10.04.21р., практичний психолог Федорова Н.А.).

На високому методичному рівні на базі дошкільного закладу проведено творчий  звіт  для  педагогічних працівників  дошкільних  закладів  міста  на тему: «Використання інноваційних технологій  в освітньому процесі ЗДО» (18.05.2021р), під час якого продемонстровано  практичний досвід роботи  по впровадженню в роботу з дошкільниками  раннього  навчання   читання, рахунку, ознайомлення з енциклопедичними знаннями за методикою Глена Домана та формування творчої особистості    дошкільника  за педагогічною спадщиною   В.О.Сухомлинського.

Слід відмітити ефективність проведення  на базі ДНЗ ІІзасідання міської циклової методичної комісії керівників гуртків ЗДО на тему: «Модель партнерської взаємодії  із сім’єю вихованців гуртків  закладу дошкільної освіти» (05.11.20р.), що сприяло розширенню теоретичних та практичних знань педагогів щодо особливостей  організації дистанційних  форм спілкування з батьками вихованців гуртків в онлайн-режимі, інноваційних форм роботи з батьками, обговорення і представлення практичних матеріалів на онлайн-платформах Google Classroom, Zoom, розміщення відео занять  що в онлайн режимі, застосування мобільних додатків Messenger, Viber, Facebook тощо.

Не можна залишити поза увагою той факт, що вихователь старшої групи  Степанюк О.В., та вихователь середньої «А» групи Терлецька М.М.   прийняли активну участь у обласній постійнодіючій виставці перспективного педагогічного досвіду «Сучасна освіта Житомирщини – 2021», на яку представили авторські наочні посібники.  Слід відмітити, що вихователі Степанюк О.В., (наочний  посібник «Диво-кільця Луллія») та Терлецька М.М. (наочний посібник «Диво-деревце»)  нагороджені дипломами ІІІ ступеню.

Педагоги закладу прийняли участь у ІІІ Міжнародному Занятті доброти (01-02.03.21р.) надіславши конспекти  проведених інтегрованих занять з дітьми усіх дошкільних груп з фотоматеріалами про гуманне та відповідальне ставлення до домашніх улюбленців (собак та котів), та отримали сертифікат учасників.

Протягом навчального року було проведено тематичні свята: «Свято гарбузячої каші», «Казка в гості знов прийде!», «Матусь вітають малюки!», «Садочку, любий, прощавай!»;  екологічні акції «Нагодуй пташину», «Вербиченька»  без шин»; організовано  виставки-огляди дитячих робіт: «Його величність Гарбуз», «Зимові фантазії», «Город на підвіконні», «Великодня писанка».  Батьки і діти  – активні її учасники.

Відповідно до річного плану роботи у дошкільному закладі проведено загально садовий конкурс «Театр – дітям!», участь у якому прийняли усі педагоги та продемонстрували естетично виготовлені різновиди театрів для використання під час організації та проведення театралізованої діяльності з дошкільниками. За наслідками конкурсу І місце посіли вихователі Редич Л.В., Сінько А.Б.

Важливим показником результативності роботи дошкільного закладу є успішність навчання вихованців у школі. Педагоги щорічно відстежують рівень успішності навчання випускників у 1-му класі. Таким чином, у дошкільному закладі створені всі умови для всебічного розвитку дітей дошкільного віку. Велика увага приділяється співпраці з ЗОШ № 11, 8  дітей відвідують  перший клас .

Здоровою та щасливою має бути кожна дитина, адже від якості та повноцінності фізичного й психічного здоров’я залежить усе її життя. І тому сьогодні нашим дитячим закладом приділяється значна увага проблемам дошкільної освіти дітей, які з різних причин не відвідують дитячий садок.. Особливо це стосується 5-ти річних дітей. З метою надання їм рівних стартових умов для навчання в школі в дитячому садку створено банк даних дітей 5-ти річного віку ( 69  дітей). Були розроблені заходи консультативного пункту для дітей та батьків. Дані діти запрошувались на свята, розваги, дні відкритих дверей. Основне завдання – переконати батьків у важливості отримання дитиною дошкільної освіти.

Підводячи підсумок проведення методичної роботи за навчальний рік слід відмітити, що всі заходи проведено згідно плану з залученням усіх категорій педагогічних працівників.

В кожній  групі проведено моніторинг щодо рівня засвоння дітьми програмових вимог з  усіх розділів програми. Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували заклад протягом навчального року.Важливим показником результативності роботи закладу є забезпечення якості освіти, зорієнтованої  на якість результатів засвоєння випускниками обсягу потрібної інформації, життєво важливих умінь і навичок , систему ціннісних ставлень до світу і самого себе, на рівень їх особистих досягнень.

Моніторинг сформованості компетентності дітей за освітніми напрямами

Одним з головних завдань дошкільної освіти є формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей , набуття соціального досвіду. Цілісність освітнього процесу в закладі дошкільної освіти забезпечується реалізацією Базового компоненту дошкільної освіти, який є Державним стандартом.

У Базовому компоненті дошкільної освіти зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості  та вихованості дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

Для вивчення результативності роботи ЗДО на протязі 2020 – 2021 н.р. був проведений моніторинг (вересень, травень), що дав змогу виявити рівень практичної реалізації завдань БК дошкільної  освіти та отримати об’єктивну інформацію про якість організації освітнього процесу, прогнозувати шляхи його поліпшення, дослідити рівень засвоєння дітьми різного віку програмового матеріалу та провести порівняльний аналіз відповідності фактичних результатів освітньої діяльності закладу дошкільної освіти при кінцевій меті – вимогам Базового компонента дошкільної освіти.

 

Група % Особис-тість дитини Дитина в соціумі Дитина в при-родномудовкіллі Дитина в світі культури Дитина в сенсорно- пізн. просторі Гра дитини Мовлення дитини
Ясельна група Р В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т
В 0 24 16 19 11 19 21,5 28,5 31,5 47,5 21 28,5 26 28,5
Д 47.5 42,5 31,5 38 31,5 43 31 33 31,5 28,5 37 38,5 18 24
С 41 28,5 47 38 31,5 14 37 24 37 24 42 33 42 33,5
Н 29,5 2 5,5 5 26 14 14 14,5 0 0 0 0 16 14
Молодша група В 7,14 35,5 7,14 32,2 14,3 32,2 17,8 32,2 7,1 16,1 14,2 38,7 7,1 19,3
Д 67,8 54,8 53,6 41,9 50 51,6 39,2 48,3 53,6 41,9 57,1 41,9 53,6 54,8
С 14,3 3,2 25 16,1 17,8 6,45 25 6,4 10,7 16,1 25 12,9 14,3 12,9
Н 10,7 6,4 14,3 9,7 14,3 9,7 17,8 9,7 28,6 19,3 3,6 3,2 25 9,7
Середня «А» група В  17 39 6 22 17 22 17 33 11 28 11 33 11 39
Д 22 27 6 39 22 50 17 45 11 38 33 33 11 28
С 28 17 44 28 28 17 33 11 39 17 34 23 22 22
Н 39 17 22 11 33 11 33 11 39 17 22 11 50 11
Середня «Б» група В 13,6 40 18,2 30 18,2 40 18,2 35 13,6 40 4,5 40 9,1 4,5
Д 45,4 55 55 65 41 50 36,4 60 50 50 72,7 60 63,6 50
С 27,3 5 18,2 5 0 10 27,3 5 0 10 0 0 0 5
Н 13,6 0 13,6 0 41 0 18,2 0 36,4 0 22,7 0 41 0
Старша група В 42 58 21 63 4 25 17 58 21 46 54 71 21 50
Д 33 25 58 25 58 46 54 29 50 42 29 25 58 29
С 25 16 25 4 38 25 21 12 29 12 17 4 17 21
Н 0 0 0 0 0 20 8 4 0 0 0 0 0 0
Логопедична «А»група В 0 22 0 14 0 64 0 64 14 29 7 71 0 29
Д 79 71 79 79 71 36 79 36 72 64 71 22 79 57
С 21 7 21 0 29 0 21 0 14 7 22 7 21 14
Н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Логопедична «Б» група В 7,1 28,6 0 21,4 0 60 0 70 0 60 0 70 5 50
Д 35,7 50 71,5 64,3 66,5 40 66,5 30 66,5 40 100 30 58 50
С 0 14,3 21,4 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Н 57,1 7,1 7,1 0 33,5 0 33,5 0 33,5 0 0 0 41,5 0
Узагальнені дані В 18 34 11 30 9 38 13 13 36 16 41 41 11 37
Д 41 45 52 51 49 45 46 48 47 57 46 46 49 43
С 20 17 27 15 21 9 24 19 12 20 11 14 16 15
Н 21 4 10 4 21 8 17 20 5 7 2 2 24 5

 

 

Узагальнені результати

педагогічного обстеження показників компетенції дітей

за 2020-2021н.р.

Висновок:

Виходячи з результатів порівняльного (вересень 2020р. – травень 2021р.) діагностичного дослідження досягнень дітей за показниками компетентності освітніх ліній, які відображені в таблиці, можна зробити наступний висновок, що у більшості вихованців на високому, достатньому та середньому рівнях сформовані показники компетентності.

Узагальнені дані по закладу у порівнянні з вереснем 2020 року показують, що:

 

Високий рівень – збільшився на 10.5% та складає 30%,

Достатній рівень  – збільшився на 0,7% та складає 47,8%,

Середній рівень – зменшився на 3,2% та складає 15,5%,

Низький рівень – зменшився на 7,1% та складає 7%.

 

Ранній вік

 Вихованці групи раннього віку (вихователі Інжиєвська А.В., Бубровська К.О.) в основному оволоділи необхідними навичками самообслуговування, активно наслідують дорослих та ефективно засвоюють нову інформацію. Покращення результатів спостерігається завдяки доцільному використанню педагогами творів художньої літератури, багато уваги приділяється  розвитку дрібної моторики та сенсорному вихованню.  Також вихователі впроваджує елементи методики М.Монтессорі з метою розвитку пам’яті, уяви, уваги, сенсорних здібностей, практичних навичок життя у дітей. В групі створено різноманітне насичене розвивальне середовище, доброзичлива атмосфера. Наслідком цього є кращі показники сформованості сенсорних еталонів, конструктивної діяльності, прагнення дітей до спілкування,  достатній словниковий запас.

За результатами досліджень наприкінці 2020/2021 навчального року, у дітей раннього віку знання, вміння, навички сформовані на досить високому,  рівні. Психофізичний розвиток в цілому відповідає віковим нормам. Особливо слід відмітити високий рівень сформованості рухових навичок. Також  вищими виявились показники сенсорного розвитку, конструктивної діяльності та  сформованості про світ дорослих, соціальної компетентності.

Слід відмітити високі показники компетентності дітей ясельного віку з   освітніх ліній: «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у світі природи», «Дитина у світі культури»,   «Мовлення дитини».

 

Дошкільний вік

Щодо роботи вихователів груп дітей дошкільного віку, то вони досягли гарних результатів в роботі з формування уявлень про оточуючий світ та природу, логіко-математичної компетентності завдяки використанню інноваційних технологій, скоординованій взаємодії з батьками, творчому підходу до роботи з дітьми.

Молодший дошкільний вік

У освітній роботі дітей молодшого дошкільного віку  (вихователі Наумова Т.В., Панаскевич Ю.В.) на кінець навчального року прослідковується, що вцілому діти засвоїли освітні завдання.   Протягом року пріоритетним напрямком стало ознайомлення з природним довкіллям та соціалізація дітей.Внаслідок цієї роботи діти мають більш повні  уявлення про оточуючий світ та навички спілкування. Також результатом плідної роботи вихователів та помічників вихователя над формуванням культурно-гігієнічних навичок є досить високий розвиток самостійності дітей, сформованість необхідних навичок самообслуговування, і,  навіть, початків взаємодопомоги. В середньому з усіх ліній розвитку  мають високий рівень розвитку 36% дітей, з достатнім рівнем – 48%, та низьким – 10% дітей. Проте, недосконалою є звуковимова дітей, розвиток зв’язного мовлення залишається проблемою. Потребує подальшої роботи формування комунікативно-мовленнєвої діяльності, елементарних уявлень про природу планети Земля.

За результатами діагностики показник низького рівня розвитку дітей дошкільного віку знизився з 16,3% (на початку навчального року) до 9,6% ( кінець травня). Показник середнього рівня розвитку з 18,7% зріс до 30,14%.  На 5,7% зріс показник достатнього рівня розвитку дітей, на 19%  – високого рівня розвитку.

Середній дошкільний вік

Вихователісередньої «А» групи (Яремчук О.О., Терлецька М.М.) багато уваги приділяли сенсорно-пізнавальному  та мовленнєвому розвитку дітей, валеологічному вихованню та розвитку художньо-еститичних здібностей дітей, формуванню основ безпеки життєдіяльності. У дітей на досить високому рівні знання про природне  та предметне довкілля, з математики та достатньо сформовані навички зображувальної діяльності, творчого ставлення до завдань. Разом з тим, слід зазначити, що потребує покращення робота з формування у дітей зв’язного  мовлення.

За результатами діагностики показник низького рівня розвитку дітей середньої «А» групи знизився з 22% (на початку навчального року) до 12,7% ( кінець травня). Показник середнього рівня розвитку з 32,6 % знизився до 19,2%.  На 15,4% зріс показник достатнього рівня розвитку дітей, на 19%  – високого рівня розвитку.

Вихователі середньої «Б» групи  (Давидчук К.Ю., Панаскевич Ю.В.) пріоритетним напрямком роботи обрали формування соціальної компетентності з використанням різноманітних методів і прийомів (художні твори, ігри, вправи, продуктивні та пошукові види діяльності). Діти цієї групи мають достатні  показники сформованості відповідних знань та вмінь.

Так, переважає високий  та достатній рівень у дітей з освітньої лінії  «Мовлення дитини» (45%), «Дитина в природному довкіллі» (40%), «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (45%), «Дитина у світі культури» (47%).

За результатами діагностики показник низького рівня розвитку дітей середньої «Б» групи знизився з 22,7% (на початку навчального року) до 0% ( кінець травня). Показник середнього рівня розвитку з 10,4% знизився до 5,7,%.  На 3,7% зріс показник достатнього рівня розвитку дітей, на 25 %  – високого рівня розвитку.

 

Старший дошкільний вік

Вихователі дітей старшої групи (Степанюк О.В., Радківська Д.О.) намагались всебічно підходити до розвитку дітей, багато уваги приділяли формуванню у дітей зв’язного мовлення, тому рівень сформованості мовленнєвої компетентності у дітей даної групи досить високий. Діти мають розвинуті навички малювання, аплікації, дещо гірші – з ліплення. Творчий підхід до використання інноваційних технологій з курсу «Логіки світу», «Столік», кольорових смужок Кюїзенера  створив умови для розвитку у дітей логічного та образного мислення, таких якостей, як самостійність, активність, сприяв формуванню вміння робити висновки, припущення. Рівень володіння і оперування математичними знаннями високий: діти вільно виконують математичні дії в межах 10, розуміють поняття «цифри-сусіди», знають і визначають властивості та якості геометричних фігур, вільно орієнтуються на поверхні аркушу, виконують математичні диктанти (слухові та зорові), вільно визначають дні тижня, часові проміжки (ранок, вечір, день, місяць тощо), але орієнтування за годинником низьке.

Треба зазначити, що діти 6 року життя мають достатній рівень розвитку наочно-образного мислення, вміють виділяти загальні риси предметів та встановлювати зв’язки між ними, вміють міркувати, робити умовиводи.

В цілому діти старшої групи підготовлені до школи. За дослідженнями практичного психолога, всі діти старших груп готові до школи.

За результатами моніторингу встановлено, що показник високого рівня розвитку на кінець навчального року зріс на 27,3%, достатнього – на 13,8%, показник середнього рівня розвитку з 24% знизився до 14,28%,    низького – на 4 %.

Вихователі логопедичної «А» групи (Редич Л.В., Сінько А.Б.)  та логопедичної «Б» (Василинчик І.В., Риштун А.А.) груп особливу увагу приділяли звуковій культурі мови дітей, розвитку зв’язного мовлення та граматиці. Слід відмітити, що знання дітей з грамоти у дітей логопедичної «А» групи відповідають завданням. Діти уміють робити звуковий аналіз слів різної складності, розуміють поняття «слово», «звук», підбирають слова до схеми звукового аналізу.

Також на високому та достатньому рівні  сформовано компетентність дітей з освітніх ліній «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в природному довкіллі» та «Мовлення дитини».

За результатами моніторингу встановлено, що показник високого рівня розвитку на кінець навчального року зріс на 27,5%, достатнього – на 5%, показник середнього рівня розвитку з 21% знизився до 16%,    показники низького  рівня відсутні.

У вихованців логопедичної «Б» групи переважає достатній рівень знань. Поряд з тим відсутні діти з низьким рівнем розвитку. Рівень знань з освітнього напряму «Дитина в соціумі» становить 93%, на високому рівні компетентність дітей з освітніх напрямів «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»  та «Мовлення дитини»

За результатами моніторингу встановлено, що показник високого рівня розвитку на кінець навчального року зріс на 45,4%, за рахунок чого показники достатнього  рівня зменшилися майже вдвоє,  показник середнього рівня розвитку не значно змінилися, а от показник низького рівня розвитку з 29,4% знизився до 4%,    знизився до 1,1%.

Таким чином, вивчення та узагальнення результатів освітнього процесу дозволяє зробити висновок про те, що рівень компетентності дітей дошкільного віку на високому та достатньому рівні.

Залишається незмінною необхідність приділення уваги збереженню та зміцненню здоров’я дітей в рамках функціонування закладу, як закладу сприяння здоров’ю.

Протягом наступного навчального року педагогами буде проведено освітню роботу, яка буде спрямована на покращення показника рівня формування компетенцій дітей.

Рівень засвоєння програми дітьми 6 року життя має особливе значення насамперед через те, що в цьому віці відбувається формування передумов навчальної діяльності, здійснюється підготовка до навчання у школі і відповідно визначається рівень готовності до школи.

Діти – випускники (41 дитина) мають на високому та середньому рівні розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості в розвитку пізнавальних процесів;високий і середній рівень розумової активності, сформовані навички навчальної діяльності, саморегуляції і самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді і відповіді однолітків.

Таким чином, ефективність системи підготовки дітей до шкільного навчання на високому і достатньому рівні.

У 2021/2022 навчальному році більшість випускників дошкільного закладу почнуть навчання в ЗЗОШ №8,  ЗЗОШ №11 нашого мікрорайону.

 

Показники засвоєння програмових вимог

дітьми старшого дошкільного віку

за освітніми напрямами Базового компонента дошкільної освіти

 

 

Розділи програми

Високий рівень

Достатній

рівень

Середній рівень

Низький рівень

початок року

 

 

 

кінець року

 

початок року

 

 

кінець

року

 

початок року

 

 

кінець року

 

початок року

 

 

кінець року

 

% % % % % % % %

Особистість дитини

34 44 54 44 12 12

Дитина в соціумі

12  44 68 46 20 10

Дитина у природному довкіллі

3  37 56 46 29 17 12

Дитина у світі культури

10  56 63 34 22 7 5 3

Гра дитини

34 71 46 24 20 5

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

17  41 59 49 24 10

Мовлення дитини

12   39 61 41 24 20 3

Середній  показник

 

17,4 47,4 58,1 40,5 21,5 11,5 2,8 0,4

Наведені в моніторингу дані свідчать про те, що протягом півріччя загальний рівень компетентності дітей 6-го року життя підвищився та досяг достатнього рівня компетентності за всіма освітніми напрямами.

Діти старшого дошкільного віку мають активне ставлення до власної діяльності, уміють ставити перед собою ціль і досягати її, особливо це проявляється в зображувальній діяльності, в праці.  Високий рівень образотворчої діяльності свідчить про гарно розвинену дрібну моторику рук дітей.

У дітей цієї вікової категорії стійко сформований інтерес до навколишнього, вони мають уявлення про країну, в якій  живуть, про її традиції, звичаї, про професії дорослих, вільно оперують знаннями про рідну природу, знають народні прикмети, доцільно їх використовують. Слід зазначити, що діти  уміють оцінювати події, героїв творів, розуміють особливості різних літературних жанрів, переказують нескладні твори, виділяючи у сюжеті головне і другорядне.

Узагальнені результати психолого-педагогічного обстеження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчить, що діти готові долати  труднощі шкільного життя. Показники готовності дітей  до навчання в школі свідчать про раціональну організацію режиму дня, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності.

Висновок:

97%  дітей старшого дошкільного віку мають високий і достатній рівень готовності до навчання у школі.

 

Медичне забезпечення.

Безумовно, щаслива дитина – це здорова дитина. Серйозну увагу педагогічний та медичний персонал приділяв питанням охорони та зміцнення здоров’я дітей, їх фізичному розвитку. Результати тестування фізичного розвитку дітей виявив сформованість життєво важливих видів основних рухових дій (ходи, стрибків, метання, лазіння). Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Використовувалися загартування, як профілактика застудних захворювань. Формувалася у дітей система валеологічних знань про свій організм, про користь занять з фізичної культури, про гігієну особисту та чистоту навколишньої середи. Залучалися батьки до активної участі в оздоровчий роботі та у формуванні валеологічної компетентності їх дітей.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи. Вихователі під керівництвом старшої медичної сестри впроваджували методи первинної профілактики застудних захворювань, поглиблювали свої знання з фізичного виховання дітей та організації гігієнічного виховання

Медична служба ДНЗ ретельно відслідковує та аналізує фізичні показники розвитку дітей з метою планування подальшої корекційно-профілактичної роботи

Медичним працівником та адміністрацією здійснюється постійний контроль за дотриманням режиму в групах, їх санітарним станом.

Велика увага приділялась збереженню, охорони та зміцненню здоров’я  дітей, формуванню основ безпечної поведінки та здорового способу життя. Впроваджувались оздоровчі технології,  які використовувались з профілактично-лікувальною метою, а саме: фітотерапія ( фіто мішечки), аромотерапія ( ароматизація приміщень; використання ефірних масел  та аромолампи), вітамінотерапія ( вітамінізація страв).  Досить ефективним було впровадження у процеси життєдіяльності дитини оздоровчих технологій: піскотерапія, казкотерапія, кольоротерапія, пальчикова та дихальна гімнастика, психогімнастика, різні види масажів.

По групах здоров’я розподіл проведено таким чином:

1 група – 169 ( 97%) дітей;

2 група – 6 ( 3%) дітей;

3 група – 0(0%) дітей;

4 група  – 0 (0%).

По фізичних групах розподіл проведено таким чином:

Загальна група з фізкультури – 169 (97%) дітей;

Підготовча група з фізкультури – 6 (3%) дітей;

Спеціальна група з фізкультури – 0 (0%).

На диспансерному обліку перебуває 5 дітей. Серед загальної кількості дітей закладу – 97%. становлять здорові діти, 3% – діти з виявленими паталогіями. Встановлено такі патології: орган травлення -1, хвороби ЛОР органів – 1, кістково-мﹶязової системи – 3, хвороби серця -1. Таким чином найбільш поширеним є хвороба кістково-мﹶязової системи. Найменш поширеними були хвороби органів  травлення, хвороби серця.

Захворюваність становить в середньому за  звітний період – 18%., а саме: ГРЗ, ГРВІ, г.бронхіт,  ГІВДШ. Середній показник захворюваності становить 0,5%., тобто кожна дитина хворіла протягом року менше одного дня. Індекс здоров’я становить – 7%.   Пріоритетним напрямом роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я. На постійному контролі в адміністрації дошкільного закладу знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей та дотримання протиепідемічних заходів.

Завдяки роботі сестри медичної старшої. діти під постійним медичним обслуговуванням ( вчасне щеплення, загартування, антропометричні вимірювання, медичне обслуговування дітей).

Організація харчування у ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006р. № 298/227 та Постановою КМУ про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах №1591 від 22.11.2004р. у закладів дошкільної освіти працюють досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі. Про їх роботу свідчать результати: за цей період грубих порушень санітарного стану та приміщень харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Адже найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу     приготування і зберігання їжі. З метою профілактики  кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Продовжилась  робота над вдосконаленням процесу запровадженої  системи управління безпечністю харчових продуктів на базі концепції НАССР.

 

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

– діти-інваліди (2 дітей);

– діти з малозабезпечених сімей ( 7 дітей);

– багатодітні сім’ї ( 50% від вартості харчування) – 25 дітей.

– діти учасників АТО – 9 дітей.

У 2020-2021 навчальному році натуральні норми по дошкільних  групах виконано на 91%,  ясельній групі на 89%.ККАЛ – 1750, білків – 66,6, жирів – 61,6, вуглеводів – 240,6

 

Система роботи щодо соціального захисту дитини.

  Питання створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та соціального захисту, поліпшення умов життя є одним з пріоритетних для колективу навчально-виховного закладу.

В ДНЗ проводиться планомірна постійна робота щодо соціального захисту дітей відповідно до  нормативних документів: Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», наказів Міністерства освіти і науки України  від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», від 29.10.2010 № 1023 «Щодо  профілактики   злочинності і  правопорушень  серед  дітей, захисту їх прав на освіту», від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильство»,  від 30.12.2010 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від  22.11.2010  № 2140» та інших.

Дана робота проводиться з метою забезпечення реалізації державної політики щодо охорони прав дитинства та соціального захисту дітей пільгових категорій та створення належних умов для їх соціально-психологічної адаптації та всебічного, гармонійного розвитку. В дошкільному закладі сформована та систематизована нормативно-правова база.

В ДНЗ ведуться соціальні паспорти дітей пільгових категорій по групам, по закладу, у яких надано повну характеристику соціального складу вихованців. Статус дітей пільгових категорій підтверджується відповідними   документами, які є підставою для надання їм пільг, передбачених законодавством України. Сформовано базу даних цих дітей: зазначено повні анкетні дані дитини, дані про батьків чи осіб, які їх замінюють, зібрані пакети документів, які підтверджують статус дитини.

В дошкільному закладі виховується  44 дитина пільгової категорії, а саме:

Категорія дітей ДНЗ:

діти, батьки яких є учасниками АТО  – 9

діти з багатодітних родин  – 25

Діти з малозабезпечених родин  – 7

Діти інваліди – 2

Дитина сирота та під опікою – 1

Організація харчування дітей пільгових категорій здійснюється відповідно до діючого законодавства України:

­ 9  дітей (батько якиї є учасниками АТО) у розмірі – 100 % оплати;

­ 25 дітей ( з багатодітних родин ) у розмірі – 50 % оплати;

­ 7  дітей (малозабезпечені родини) у розмірі – 100% оплати.

Діти безкоштовно відвідували гуртки, театралізовані вистави концерти, Проводився патронат соціально – незахищених сімей. Питання щодо соціального захисту дітей розглядались на нарадах при завідувачу, виробничих нарадах.

Психологічна служба ДНЗ проводила роботу в напрямку соціально-психологічної адаптації дітей, координуючи свою роботу з усіма учасниками навчально-виховного процесу. На достатньому рівші проводилась індивідуалізована робота з дітьми з ОП.

У дошкільному закладі, упродовж багатьох років, проводиться велика робота з правового виховання дошкільників та соціального захисту згідно конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої Декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Складений план роботи щодо правового виховання, розроблені методичні рекомендації, конспекти занять, підібрана література для педагогів, різноманітні ігри, наочність.

    Дошкільний освітній заклад  комбінованого типу є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:

 • Конституція України;
 • Конвенції ООН про права дитини;
 • Законом України «Про охорону дитинства»;
 • Статут ДНЗ.

Для  ведення цієї роботи в закладі щорічно, на початку року, наказом по ДНЗ затверджується громадський інспектор.

На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000р. № 1/9-352 від 04.10.2007р. № 1/ 9-583  « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені такі заходи:

 • надання методичної і консультативної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;
 • формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;
 • створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

 

   Система роботи закладу щодо попередження травматизму.

  Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників  освітнього процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового  виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітній період випадків травмування дітей та працівників не зафіксовано.

Велика увага приділяється дотриманню вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічним та протипожежним нормам.

     Фінансово-господарська діяльність ДНЗ

   Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. З метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені заходи, а контроль за виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету.

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові та спортивний майданчики, підтримується у задовільному, безпечному стані. Пісок завозиться у літній період. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави, обрізка кущів, сушнику.

Управлінська діяльність завідувача ДНЗ.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

– загальні збори трудового колективу;

– батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;

– профспілковий комітет;

– загальні збори батьків;

– комісія з ОП;

Управлінські дії були спрямовані на забезпечення працездатності колективу на виконання річних завдань:

 1. Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
 2. Організація заходів з підготовки реалізації проектів у освітньому процесі;
 3. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізовується робота з батьками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї. Організовано роботу консультативного пункту.
 4. Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу
 5. Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі в були 15 осіб. Головним питанням, порушеними під час бесід, є влаштування та оформлення дитини до ДНЗ.
 6. Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалось через загальні збори, виробничі наради, батьківські збори.

 

Організація роботи із сім’ями вихованців.

Взаємодія із сім’ями  вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у навчально-виховному процесі. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці в режимі онлай  на платформі ZOOM та в соціальній мережі Viber:

 • батьківські збори;
 • індивідуальні консультації різних спеціалістів;
 • спільні виставки, участь у святах,
 • дні відкритих дверей, дні добрих справ.
 • поповнення матеріальної бази закладу.

Наше співробітництво з родинами не обмежувалось якісним виконанням їхнього соціального замовлення щодо нагляду, виховання та навчання дітей. Головним чинником у співпраці  з кожною родиною вважаємо за необхідне допомогти батькам зрозуміти і сприйняти сучасні гуманістичні ідеї та орієнтири, які грунтуються на повазі до особистості дитини,  її розвитку. На адресу багатьох родин хотілося б сказати багато теплих слів подяки за підтримку, розуміння, за допомогу. Адже тісні стосунки між педагогами і батьками створюють комфортні умови перебування дошкільнят у дитячому садочку. Саме батьківський комітет груп взяв відповідальність на себе за витрату грошей у батьківських фондах. У ваших очах ми бачимо необмежену зацікавленість у інтелектуальному рості своїх дітей. Це ви нас підштовхуєте до нових звершень та перемог.

З метою популяризації закладу на сторінках в соціальній мережі Фейсбук постійно висвітлюється життя дошкільного закладу: методичні заходи, розваги, свята, результати роботи та впровадження інноваційної діяльності.

Зроблено багато для зміцнення матеріальної бази дошкільного закладу. Про те ще більше потрібно зробити. Якщо говорити про матеріальну базу то сьогодні у планах:

 • встановлення натяжної стелі в логопедичній «А» групі та поклейка шпалер;
 • вкладання кахелю на підлогу та стіни в мийці  старшої групи, встановлення мийки для посуди, меблевих шаф для зберігання посуду;
 • євроремонт стелі в роздягальній кімнаті середньої «А» групи та поклейка шпалер;
 • заміна підвіконників в ясельній групі;
 • ремонт стелі та поклейка шпалер на першому поверсі;
 • поточний ремонт та пофарбування споруд на спортивному та ігровому майданчику;
 • придбання іграшок;
 • потребує заміна гардин.

 

Соціальна активність дошкільного закладу.

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

Упродовж 2020 – 2021 навчального року педагогічний колектив брав участь у :

 • акції милосердя «Незабудка»;
 • Фестиваль педагогічних ідей
 • святкування Дня Перемоги;
 • участь у акції «Подарунки воїнам сходу»;
 • всі працівники – члени профспілки, тому мають соціальний захист, що означає бажання оздоровитись;
 • приймають участь у туристичних поїздках;
 • матеріальну допомогу.

Одним із стимулів щодо покращення якості роботи колективу дошкільного закладу є заохочення працівників. Так , грамотами, подяками адміністрації закладу ,управління освіти, виконавчого комітету Бердичівської міської ради протягом 2020-2021 навчального року відзначено 10 працівників дитячого закладу. Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи.

Особлива увага до людей похилого віку ( 17 чоловік). Ми їх не забуваємо у будні і свята. За що вони надзвичайно вдячні.

Розвиток матеріальної бази ДНЗ

Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі завідувача є збереження, зміцнення та розвиток матеріальної бази ДНЗ. Для забезпечення потреб дітей гнучко, варіативно використовувати розвивальний простір, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові зони, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, мовно-театральні, національні, чергових тощо. Разом з тим тематичні куточки оформлені та наповнені матеріалами, посібниками та іграшками не в достатньому обсязі, що не дозволяє повністю задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити навчально-виховний процес диференційованим. Також не повністю реалізовуються принципи особистісно-орієнтованої побудови розвивального середовище, визначені в Концепції дошкільного виховання. Саме тому, педагогічний колектив продовжує працювати над створенням розвивального предметно-ігрового середовища.

Проаналізувавши результати адміністративно-господарської діяльності, можна зробити висновки, що робота проводилася систематично та вчасно. Матеріально-технічна база  закладу протягом 2020-2021 року утримувалась за рахунок коштів місцевого бюджету, за рахунок благодійної допомоги батьків.

Впродовж 2020-2021 навчального року поліпшення матеріально-технічної бази відбувалось за рахунок блпгодійної допомоги батьків:

– Канцтовари – 26.155.35 грн.

– будматеріали – 4.197 грн.

– господарчі товари – 7.807. грн.

– вхідні ворота – 10.000 грн.

– електротовари ( трімер, електрообігрівач) – 3.155 грн.

– пірометр – 1.648грн.

– бактерицидна лампа – 1.610 грн.

– пральний порошок – 2.714.50 грн.

– миючі засоби – 3.436.38 грн.

– костюми дитячі – 743.00 грн.

– дитячі ковдри ( 20 шт.) – 3.600 грн.

– новорічний декор – 1.100грн.

– періодичні видання – 800 грн.

– методична література – 1.600 грн.

– гумові килимки татамі –  6.216 грн.

Дезінфікуючі засоби придбанао управлінням освіти і науки.

Шановні батьки! Впродовж навчального року ми отримали багато добрих відгуків, побажань на нашу адресу, і побачили, що ви – люди не байдужі, яких цікавить кожна прожита дитиною хвилина в дошкільному закладі.

За підсумками роботи колективу, упродовж навчального року можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано. Колектив налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій. Наша турбота та Ваша небайдужість допоможуть відчути нашим дітям себе у дошкільному закладі як удома, де їх оточують зі смаком оформленні приміщення, де з ними  проводиться цікава щоденна робота.

Підсумовуючи діяльність усіх служб закладу у наступному навчальному році буде націлена на роботу з батьками, на формування в дітей основних базових якостей, досягнення оптимальних результатів у реалізації як виховних так  і навчальних завдань.  Лише спільними зусиллями зможемо забезпечити якість дошкільного закладу.

Дякую за увагу!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ЗВІТ

керівника дошкільного навчального закладу  ( ясла-садок) комбінованого типу № 5

            «Вербиченька» м. Бердичева

          ( 2019 – 2020 н.р.)

 

Один мудрець на запитання , що таке щастя відповів: «Це означає знайти «своїх» і прожити з ними в мирі і злагоді все життя». Справді хто не мріє про дружну, міцну, люблячу, здорову в усіх смислах родину? Лише той, хто таке щастя вже має, це наш з вами колектив.

Дошкільний навчальний заклад розпочав функціонування у 1969 році. Запорука у гармонійному розвитку дитини – створення належного розвивального середовища, зокрема предметного. Розвивальне середовище в нашому садочку приваблює не лише особливим дизайном, який відповідає віковим, санітарно-гігієнічним та естетичним нормам, а й продуманістю, турботою про те, щоб кожна дитина могла знайти собі справу по душі. Сучасні ігрові реквізити дають змогу дитині займатися тим, чим хочеться гратися разом з товаришами, почитати, помалювати, змінювати заняття за власним бажанням, де дитина має змогу розвиватися, почуватися комфортно й затишно.

Для занять дітей створено всі умови, обладнанні спеціальні приміщення: музично-спортивна зала, кабінет практичного психолога, методичний та медичний блок; прогулянкові  майданчики  для кожної вікової групи, спортивний майданчик.

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 135 місць для дітей від 2 до 6 років. Групи комплектувались переважно серпні-вересні.

У 2019-2020 навчальному році укомплектовано 8 вікових груп:

– 1 група раннього віку;

– 2 групи молодшого віку;

– 1 група середнього  дошкільного віку;

– 1 група старшого дошкільного віку (інклюзивна);

– 2 групи логопедичні;

– 1 група короткотривалого перебування.

Цього року заклад відвідувало 194 дитина. Раннього віку -32 дітей, дошкільного віку 162 дитини.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців, не працюючих.

Мною вживаються заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікаційними кадрами.

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечують 44 працівників: – 21 молодшого обслуговуючого персоналу; 1 медичний працівник; 22 педагогів, у тому числі: вихователь-методист, практичний психолог, інструктор з фізичного виховання, музичний керівник,  вчителі-логопеди. З них 10 педагогів мають повну вищу освіту, 12 –базову освіту.

Вища категорія – 1 особа (вихователь-методист Климчук І.В.)

Вихователь І категорії – 4 особи (вихователі: Яремчук О.О.,Редич Л.В., Наумова Т.В.;  вчитель-логопед Кнауб А.Ф., )

Вихователь ІІ категорії  – 2 осіб ( вчитель-логопед , Андрейчук І,О.  вихователь: Скомаровська Г.І.)

Спеціаліст – 2 особи (вихователі: Василинчик І.В., Риштун А.А.)

Звання «Вихователь-методист» – 1 особа (Сінько А.Б.)

 

Динаміка зростання педагогічної майстерності педпрацівників

Щороку згідно за графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного закладу.

Адміністрація створює оптимальні умови доля постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного. Курси підвищення кваліфікації пройшли вихователі Наумова Т.В., Редич Л.В., Степанюк О.В. вихователь-методист  закладу Климчук І.В.  Курси підвищення кваліфікації проводяться за графіком. Колектив  стабільний.

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу дошкільного закладу відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Основні досягнення колективу у 2019-2020 н.р. стали участі:

 • участь у еколого-природничих акціях: «Збережемо ялинку», «Нагодуй горобчика», «Обережно, первоцвіти!», «За чисте довкілля!»
 • цікаві тематичні виставки за участю батьків: «Щедра осінь та багата»: «Новорічна композиція»; «Город на підвіконні»; «Великодній кошик»
 • Участь у обласній педагогічній виставці « Сучасна освіта Житомирщини 2020».За що нагороджені  дипломом ІІІ ступеня вихователь  Редич Л.В.
 • Участь у педагогічному фестивалі

 

Пріоритетні напрямами діяльності дошкільного закладу.

Пріоритетними напрямами роботи  колективу у 2019 – 2020 навчальному році були:

– удосконалення професійної компетентності педагогів;

– впровадження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання;

– формування здоров’язберігаючої функції особистості дитини, забезпечення її прав на здобуття якісної дошкільної освіти;

– підвищення рівня компетентності родини вихованців дошкільного закладу;

– продовження роботи по вивченню Базового компонента дошкільної освіти.

– сприяння проведенню освітнього процесу ( дистанційна форма навчання)  з урахуванням усіх протиепідемічних вимог.

 

Пріоритетні завдання у 2019– 2020навчальному році:

 1. Спрямувати діяльність педагогічного колективу на осучаснення змісту й методів освітньої діяльності та формувати інноваційний стиль педагогічного мислення як життєву потребу і професійну необхідність.
 2. Забезпечувати збалансований розвиток дитини дошкільного віку, її індивідуалізацію особистісного становлення засобами сюжетно-рольових ігор.
 3. Оптимізувати роботу дошкільного закладу щодо налагодження педагогіки партнерства з дітьми та батьками на засадах взаємної довіри й поваги, де батьки – повноправні учасники освітнього процесу.
 4. Формувати у дітей систему сенсорних еталонів як базову компетентність гармонійно розвинутої особистості та уміння самостійно використовувати їх у власній діяльності.

 

Якість реалізації освітніх програм.

      Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Методична робота була спрямована на підготовку вихователів до якісного виконання завдань, на підвищення їх педагогічної майстерності, розвиток творчого потенціалу.

Окрім Базової програми, в дошкільному закладі впроваджуються парціальні програми, інноваційні технології:

 • театр фізичного виховання та розвитку дошкільників М.М.Єфименка;
 • Читання дітей раннього віку за методикою Г.Домана;
 • Навчання рахунку та енциклопедичних даних за методикою Г.Домана;
 • Курс «Логіка світу»;
 • Розвиток зв’язного мовлення за методами Н.Гавриш;
 • Впровадження педагогічних ідей В.Сухомлинського;
 • Використання кольорових смужок Кюізенера під час ознайомлення дітей з числом.
 • Навчання читання та рахунку за методикою М.Зайцева.

 

З метою надання методичної допомоги вихователям проводився моніторинг «Вивчення рівня обізнаності педагогів з проблеми впровадження інноваційної діяльності в    роботі з дошкільниками». Проведено ряд педагогічних рад: «Збалансований розвиток дитини, індивідуалізація особистісного становлення під час сюжетно-рольових ігор», «Сучасні підходи до оновлення спільної роботи закладу дошкільної освіти і сімﹶї», «
Формування сенсорних здібностей у дітей дошкільного віку». Поглибленню знань педагогів з мистецтвом петриківського розпису, особливостями композиції,  правил, прийомів і засобів, ролі у вихованні духовного розвинутої, креативної особистості для забезпечення реалізації завдань освітньої лінії «Дитина у світі культури» сприяв семінар-практикум на тему: «Мистецтво  петриківського  розпису і його роль в  розвитку креативних здібностей  дошкільників». Ознайомленню молодих педагогів з поетапним навчанням дітей середнього та старшого дошкільного віку елементів грамоти з застосуванням інноваційних технологій, створення умов для професійного спілкування, активізації творчого потенціалу молодих педагогів  сприяло засідання Школи молодого вихователя на тему: «Інноваційні технології проведення занять з навчання дошкільників елементів грамоти». На базі дошкільного закладу проведено методичне обˈєднання  вихователів спеціалізованих  та інклюзивних груп  на тему: «Особливості формування життєвої компетентності у дітей з особливими потребами щодо збереження та зміцнення здоровﹶя на сучасному етапі».

Протягом навчального року проводились педагогічні наради, на яких розглядались питання удосконалення освітнього процесу в дошкільному закладі, заслуховувались звіти педагогів, аналізувався стан інноваційної діяльності, вирішувались питання мовленнєвого та фізичного виховання дітей.

Сьогодні надзвичайно багато говорять про інклюзивну освіту, яка допомагає дітям, що мають фізичні вади, безболісно влитись у соціум. У дошкільному закладі функціонує 2 логопедичні групи – 32 дітей, та інклюзивна старша група в якій виховувалось двоє дітей з ООП.

Головною метою роботи  колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Практичний психолог Федорова Н.А. організовує вивчення готовності старшого дошкільного віку дошкільного навчання, вважає цю роботу надзвичайно важливою.

З метою вивчення готовності дітей до майбутнього навчання в школі в березні – травні 2020 року практичним психологом було обстежено 40 дітей груп ДНЗ.

Аналіз результатів показав, що  найкращі показники старші дошкільники мають за такими пізнавальними процесами, як пам’ять  – 52%, увага – 60%, сприйняття – 35%.

Рівень розвитку інтелектуальної готовності

старших дошкільників до навчання в школі

Протягом року проводилась психодіагностична та корекційно – розвивальна  робота з майбутніми школярами. З метою вичення готовності до школи практичним психологом Федоровою Н.А. було продіагностовано 40 дошкільників  старшої  та логопедичних груп, застосовано ряд психодіагностичних методик, а саме тест Керна – Їрасека, методика «Будиночок» Гуткіної, методика «Графічний диктант» Ельконіна.  Практичний психолог опрацювавши опрацювавши результати діагностики отримала такі данні: високий  рівень розвитку роботи за зразком мають (5дітей) 13% , середній рівень (21) – 37,5%, робота за інструкцією високий рівень(15) – 27 %, середній рівень(25) –63 %. , 10 дітей – 24%- низький рівень. За результатами теста Керна – Їрасека високий рівень готовності до школи (20) – 50 % , середній рівень – (15) 37,5%.

Таким чином, діти старших груп дошкільного навчального закладу ясла – садок комбінованого типу готові до навчання в школі, що підтверджують результати психологічної діагностики.

Важливим показником результативності роботи дошкільного закладу є успішність навчання вихованців у школі. Педагоги щорічно відстежують рівень успішності навчання випускників у 1-му класі. Таким чином, у дошкільному закладі створені всі умови для всебічного розвитку дітей дошкільного віку. Велика увага приділяється співпраці з ЗОШ № 11, 8  дітей відвідують  перший клас .

Здоровою та щасливою має бути кожна дитина, адже від якості та повноцінності фізичного й психічного здоров’я залежить усе її життя. І тому сьогодні нашим дитячим закладом приділяється значна увага проблемам дошкільної освіти дітей, які з різних причин не відвідують дитячий садок.. Особливо це стосується 5-ти річних дітей. З метою надання їм рівних стартових умов для навчання в школі в дитячому садку створено банк даних дітей 5-ти річного віку ( 70  дітей). Були розроблені заходи консультативного пункту для дітей та батьків. Дані діти запрошувались на свята, розваги, дні відкритих дверей. Основне завдання – переконати батьків у важливості отримання дитиною дошкільної освіти.

Велика увага приділялась збереженню, охорони та зміцненню здоров’я  дітей, формуванню основ безпечної поведінки та здорового способу життя. Впроваджувались оздоровчі технології,  які використовувались з профілактично-лікувальною метою, а саме: фітотерапія ( фіто мішечки), аромотерапія ( ароматизація приміщень; використання ефірних масел  та аромолампи), вітамінотерапія ( вітамінізація страв).  Досить ефективним було впровадження у процеси життєдіяльності дитини оздоровчих технологій: піскотерапія, казкотерапія, кольоротерапія, пальчикова та дихальна гімнастика, психогімнастика, різні види масажів.

По групах здоров’я розподіл проведено таким чином:

1 група – 174  ( 82%) дітей;

2 група – 34 ( 17%) дітей;

3 група – 0(10%) дітей;

4 група  – 2 (1%).

По фізичних групах розподіл проведено таким чином:

Загальна група з фізкультури – 198(97%) дітей;

Підготовча група з фізкультури – 4 (2%) дітей;

Спеціальна група з фізкультури -2 (1%).

На диспансерному обліку перебуває 35 дітей. Серед загальної кількості дітей закладу – 82%. становлять здорові діти, 18% – діти з виявленими паталогіями. Встановлено такі патології: орган травлення -1, хвороби ЛОР органів – 1, кістково-мﹶязової системи – 1, хвороби серця -1, ДЦП -1, затримка мовленнєвого розвитку -30. Таким чином найбільш поширеним є затримка мовленнєвого розвитку. Найменш поширеними були хвороби органів зору, ендокринної системи.

Захворюваність становить в середньому за  звітний період – 19%., а саме: ГРЗ, ГРВІ, г.бронхіт,  ГІВДШ. Середній показник захворюваності становить 0,5%., тобто кожна дитина хворіла протягом року менше одного дня. Індекс здоров’я становить – 8,2%.   Пріоритетним напрямом роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я. На постійному контролі в адміністрації дошкільного закладу знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей та дотримання протиепідемічних заходів.

Завдяки роботі сестри медичної старшої. діти під постійним медичним обслуговуванням ( вчасне щеплення, загартування, антропометричні вимірювання, медичне обслуговування дітей).

Управлінська діяльність завідувача ДНЗ.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

– загальні збори трудового колективу;

– батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;

– профспілковий комітет;

– загальні збори батьків;

– комісія з ОП;

Управлінські дії були спрямовані на забезпечення працездатності колективу на виконання річних завдань:

 1. Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
 2. Організація заходів з підготовки реалізації проектів у освітньому процесі;
 3. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізовується робота з батьками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї. Організовано роботу консультативного пункту.
 4. Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу
 5. Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі в були 25 осіб. Головним питанням, порушеними під час бесід, є влаштування та оформлення дитини до ДНЗ.
 6. Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалось через загальні збори, виробничі наради, батьківські збори.

 

Організація роботи із сім’ями вихованців.

Взаємодія із сім’ями  вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у навчально-виховному процесі. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

 • батьківські збори;
 • індивідуальні консультації різних спеціалістів;
 • спільні виставки, участь у святах,
 • дні відкритих дверей, дні добрих справ.
 • поповнення матеріальної бази закладу.

Наше співробітництво з родинами не обмежувалось якісним виконанням їхнього соціального замовлення щодо нагляду, виховання та навчання дітей. Головним чинником у співпраці  з кожною родиною вважаємо за необхідне допомогти батькам зрозуміти і сприйняти сучасні гуманістичні ідеї та орієнтири, які грунтуються на повазі до особистості дитини,  її розвитку. В інформаційному випуску «Дошкільник» ознайомлювали батьків з результатами педагогічного процесу, влаштовувались спільні святкування( де присутня діти, батьки, педагоги), що сприяло спілкуванню з родинами в неформальній обстановці. Члени батьківського комітету активні учасники навчально-виховного процесу. Заслуговує на увагу проведення засідання психолого-педагогічного всеобучу на тему: « Покоління Z: психологічні особливості сучасних дітей» На адресу багатьох родин хотілося б сказати багато теплих слів подяки за підтримку, розуміння, за допомогу. Адже тісні стосунки між педагогами і батьками створюють комфортні умови перебування дошкільнят у дитячому садочку. Саме батьківський комітет груп взяв відповідальність на себе за витрату грошей у батьківських фондах. У ваших очах ми бачимо необмежену зацікавленість у інтелектуальному рості своїх дітей. Це ви нас підштовхуєте до нових звершень та перемог.

Зроблено багато для зміцнення матеріальної бази дошкільного закладу. Про те ще більше потрібно зробити. Якщо говорити про матеріальну базу то сьогодні у планах:

 • встановлення натяжної стелі в логопедичній групі та поклейка шпалер;
 • вкладання кахелю на підлогу та стіни в мийці  логопедичних групах, встановлення мийки для посуди, меблевих шаф для зберігання посуду;
 • євроремонт стелі в середній та старшій групах та поклейка шпалер;
 • заміна вхідної брами;
 • поклейка шпалер на першому поверсі;

 

Соціальна активність дошкільного закладу.

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

Упродовж 2019 – 2020 навчального року педагогічний колектив брав участь у :

 • акції милосердя «Незабудка»;
 • Фестиваль педагогічних ідей
 • святкування Дня Перемоги;
 • участь у акції «Подарунки дітям сходу»;
 • всі працівники – члени профспілки, тому мають соціальний захист, що означає:бажання оздоровитись;
 • оздоровити своїх дітей у пришкільних таборах та оздоровлюючих комплексах на пільгових умовах;
 • приймають участь у туристичних поїздках;
 • матеріальну допомогу.

Особлива увага до людей похилого віку ( 17 чоловік). Ми їх не забуваємо у будні і свята. За що вони надзвичайно вдячні.

Члени профспілки активні учасники огляду художньої самодіяльності.

 

Організація харчування у ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006р. № 298/227 та Постановою КМУ про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах №1591 від 22.11.2004р. у закладів дошкільної освіти працюють досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі. Про їх роботу свідчать результати: за цей період грубих порушень санітарного стану та приміщень харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Адже найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу     приготування і зберігання їжі. З метою профілактики  кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

– діти-інваліди;

– діти з малозабезпечених сімей;

– багатодітні сім’ї ( 50% від вартості харчування).

– діти учасників АТО.

У 2019-2020 навчальному році натуральні норми по дошкільних  групах виконано на 91%,  ясельній групі на 89%.ККАЛ – 1803,05, білків – 68,6, жирів – 59,7, вуглеводів – 255,1

 

Система роботи щодо соціального захисту дитини.

  Питання створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та соціального захисту, поліпшення умов життя є одним з пріоритетних для колективу навчально-виховного закладу.

В ДНЗ проводиться планомірна постійна робота щодо соціального захисту дітей відповідно до  нормативних документів: Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», наказів Міністерства освіти і науки України  від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», від 29.10.2010 № 1023 «Щодо  профілактики   злочинності і  правопорушень  серед  дітей, захисту їх прав на освіту», від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильство»,  від 30.12.2010 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від  22.11.2010  № 2140» та інших.

Дана робота проводиться з метою забезпечення реалізації державної політики щодо охорони прав дитинства та соціального захисту дітей пільгових категорій та створення належних умов для їх соціально-психологічної адаптації та всебічного, гармонійного розвитку. В дошкільному закладі сформована та систематизована нормативно-правова база.

В ДНЗ ведуться соціальні паспорти дітей пільгових категорій по групам, по закладу, у яких надано повну характеристику соціального складу вихованців. Статус дітей пільгових категорій підтверджується відповідними   документами, які є підставою для надання їм пільг, передбачених законодавством України. Сформовано базу даних цих дітей: зазначено повні анкетні дані дитини, дані про батьків чи осіб, які їх замінюють, зібрані пакети документів, які підтверджують статус дитини.

В дошкільному закладі виховується  51 дитина пільгової категорії, а саме:

Категорія дітей ДНЗ:

діти, батьки яких є учасниками АТО  -10

діти з багатодітних родин  – 35

Діти з малозабезпечених родин  – 3

Організація харчування дітей пільгових категорій здійснюється відповідно до діючого законодавства України:

­ 10 дітей (батько якиї є учасниками АТО) у розмірі – 100 % оплати;

­ 35 дітей ( з багатодітних родин ) у розмірі – 50 % оплати;

­ 3 дітей (малозабезпечені родини) у розмірі – 100% оплати.

Діти безкоштовно відвідували гуртки, театралізовані вистави концерти, Проводився патронат соціально – незахищених сімей. Питання щодо соціального захисту дітей розглядались на виробничих нарадах, батьківських зборах, на засіданнях батьківського комітету, проводились бесіди та консультації.

Психологічна служба ДНЗ проводила роботу в напрямку соціально-психологічної адаптації дітей, координуючи свою роботу з усіма учасниками навчально-виховного процесу. На достатньому рівші проводилась індивідуалізована робота з дітьми з ОП.

У дошкільному закладі, упродовж багатьох років, проводиться велика робота з правового виховання дошкільників та соціального захисту згідно конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої Декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Складений план роботи щодо правового виховання, розроблені методичні рекомендації, конспекти занять, підібрана література для педагогів, різноманітні ігри, наочність. Проводиться активна робота з батьками (консультації, бесіди, відкриті заняття, збори).

    Дошкільний освітній заклад  комбінованого типу є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:

 • Конституція України;
 • Конвенції ООН про права дитини;
 • Законом України «Про охорону дитинства»;
 • Статут ДНЗ.

Для  ведення цієї роботи в закладі щорічно, на початку року, наказом по ДНЗ затверджується громадський інспектор.

На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000р. № 1/9-352 від 04.10.2007р. № 1/ 9-583  « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені такі заходи:

 • надання методичної і консультативної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;
 • формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;
 • створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

На особливому обліку знаходяться діти пільгових категорій: діти-інваліди – 2;   багатодітні родини – 25, малозабезпечена родина -3, діти учасників АТО – 10. Діти пільгових категорій харчуються безкоштовно, отримують подарунки.

Система роботи закладу щодо попередження травматизму.

  Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників  освітнього процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового  виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітній період випадків травмування дітей та працівників не зафіксовано.

Велика увага приділяється дотриманню вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічним та протипожежним нормам.

     Фінансово-господарська діяльність ДНЗ

 

Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. З метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені заходи, а контроль за виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету.

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові та спортивний майданчики, підтримується у задовільному, безпечному стані. Пісок завозиться у літній період. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави, обрізка кущів, сушнику.

Слід відмітити, що матеріально – технічна база дошкільного закладу за минулий рік змінилася. В закладі здійснено ремонт мийки логопедичних груп. Також в дошкільному закладі щорічно робиться косметичний ремонт, купуються іграшки, замінюються гардини, постільна білизна, іграшки, посуд. На майданчику старшої групи встановлено тіньовий навіс,  встановили  гойдалку-баланс на ігровому майданчику молодшої «А» групи. Але ігрові майданчики груп потребують встановлення тіньових навісів, нових сучасних пісочниць для дітей.

В дошкільному закладу успішно функціонує індивідуальне водопостачання, на харчоблоці якісне обладнання: 2 електроплити з духовими шафками, електрична м’ясорубка. А також в дошкільному закладі є чотири комп’ютери , музичний центр, телевізор, DVD.. Якісний ремонт музичної зали, всіх вікових груп, якісні шпалери – все це посилює естетичний вигляд садка.

Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ.

Розумію, що з метою успішного проведення освітнього процесу просто необхідна сучасна матеріальна база. У цьому плані працюємо надзвичайно багато. І бачу три рішення зміцнення матеріальної бази:

–  коштів з бюджету;

– спонсорська допомога;

– батьківські кошти;

У звітному періоді придбано за  батьківські  та спонсорські  кошти:

Надана благодійна допомога батьківського комітету груп:

 1. Господарські товари – 7.563.47
 2. Канцелярські товари – 3.589,04
 3. Дитячі костюми для свят та розваг – 2.394,5
 4. Меблі – 3.200
 5. Атрибути до таночка – 485.00
 6. Дидактичні посібники -1.950.00
 7. Іграшки – 4.159.00

 

За спонсорські кошти:

 1. Миючі та дезінфікуючі засоби – 4.235.00

За бюджетні кошти:

 1. Миючі та дезінфікуючі засоби – 15.424.26

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умови засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.

Не проходжу осторонь роботи із техперсоналом. Проводяться щотижневі наради, індивідуальна робота з працівниками, консультації, бесіди, огляди груп, території, складських приміщень, можливість тримати у полі зору виконання обов’язків усіма працівниками дошкільного закладу.

Маю застерегти: вихователів від нераціонального використання коштів групових батьківських фондів, всіх членів колективу від нераціонального використання робочого часу; невиконання наказів під якими ставите підпис; недотримання зовнішнього вигляду, педагогічної етики, яким би відповідав імідж педагога.

Адже наш колектив – це колектив талановитих, цілеспрямованих однодумців, героїв духу, які свідомо, творчо і віддано дотримуються заповідей гуманної педагогіки. А кращий шлях  – поспішати до кращого, творити добро велике і прекрасне.

 

 

 

 

 

ЗВІТ

керівника дошкільного навчального закладу  ( ясла-садок)

комбінованого типу № 5 «Вербиченька» м. Бердичева

( 2018 – 2019 н.р.)

     У наших руках — найбільша з цінностей світу — Людина. Ми творимо Людину, як скульптор творить свою статую з безформного шматка мармуру: десь в глибині цієї мертвої брили лежать прекрасні риси, які належить добути, очистити від усього зайвого. А зробити це може дружній, міцний, творчий, люблячий колектив.

    В.Сухомлинський писав: «Колектив – це дуже чутливий інструмент, який творить музику виховання, необхідну для впливу на душу кожного вихованця». Таким є наш колектив.

Дошкільний навчальний заклад розпочав функціонування у 1969 році. Запорука у гармонійному розвитку дитини – створення належного розвивального середовища, зокрема предметного. Розвивальне середовище в нашому садочку приваблює не лише особливим дизайном, який відповідає віковим, санітарно-гігієнічним та естетичним нормам, а й продуманістю, турботою про те, щоб кожна дитина могла знайти собі справу по душі. Сучасні ігрові реквізити дають змогу дитині займатися тим, чим хочеться гратися разом з товаришами, почитати, помалювати, змінювати заняття за власним бажанням, де дитина має змогу розвиватися, почуватися комфортно й затишно.

Для занять дітей створено всі умови, обладнанні спеціальні приміщення: музично-спортивна зала, кабінет практичного психолога, методичний та медичний блок; прогулянкові  майданчики  для кожної вікової групи, спортивний майданчик.

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 135 місць для дітей від 2 до 6 років. Групи комплектувались переважно серпні-вересні.

У 2018-2019 навчальному році укомплектовано 8 вікових груп:

– 1 група раннього віку;

– 2 групи молодшого віку;

– 1 група середнього  дошкільного віку;

– 1 група старшого дошкільного віку;

– 2 групи логопедичні;

– 1 група короткотривалого перебування.

Цього року заклад відвідувало 204 дитина. Раннього віку -32 дітей, дошкільного віку 172 дитини.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців, не працюючих.

Мною вживаються заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікаційними кадрами.

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечують 44 працівників: – 21 молодшого обслуговуючого персоналу; 1 медичний працівник; 22 педагогів, у тому числі: вихователь-методист, практичний психолог, інструктор з фізичного виховання, музичний керівник,  вчителі-логопеди. З них 11 педагогів мають повну вищу освіту, 11 –базову освіту.

Вища категорія – 1 особа (вихователь-методист Климчук І.В.)

Вихователь І категорії – 4 особи (вихователі: Алімова Н.М., Яремчук І.В., практичний психолог Грищук Н.М.. вчитель-логопед Кнауб А.Ф.)

Вихователь ІІ категорії  – 4 осіб ( вчитель-логопед , Андрейчук І,О.  вихователі: Редич Л.В., Наумова Т.В., Скомаровська Г.І.)

Спеціаліст – 2 особи (вихователі: Василинчик І.В., Риштун А.А.)

Вихователь-методист – 1 особа (Сінько А.Б.)

 

Динаміка зростання педагогічної майстерності педпрацівників

Щороку згідно за графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного закладу.

Адміністрація створює оптимальні умови доля постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного. Курси підвищення кваліфікації пройшли вихователі Сінько А.Б., Яремчук О.О., Алімова Н.М., Риштун А.А., завідувач закладу Романюк І.М.  Курси підвищення кваліфікації проводяться за графіком. Колектив  стабільний.

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу дошкільного закладу відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Основні досягнення колективу у 2018-2019 н.р. стали участі:

 • участь у еколого-природничих акціях: «Збережемо ялинку», «Нагодуй горобчика», «Обережно, первоцвіти!», «За чисте довкілля!»
 • цікаві тематичні виставки за участю батьків: «Щедра осінь та багата»: «Новорічна композиція»; «Город на підвіконні»; «Великодній кошик», у благодійній акції «Різдвяний подарунок воїну АТО».
 • Участь у обласній педагогічній виставці « Сучасна освіта Житомиррщини 2019».За що нагороджені дипломом  І ступеня вихователь Алімова Н., дипломом ІІІ ступеня вихователі: Сінько А.Б., Риштун А.А., Яремчук О.О.
 • Участь у педагогічному фестивалі

 

Пріоритетні напрямами діяльності дошкільного закладу.

Пріоритетними напрямами роботи  колективу у 2018 – 2019 навчальному році були:

– удосконалення професійної компетентності педагогів;

– впровадження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання;

– формування здоров’язберігаючої функції особистості дитини, забезпечення її прав на здобуття якісної дошкільної освіти;

– підвищення рівня компетентності родини вихованців дошкільного закладу;

– продовження роботи по вивченню Базового компонента дошкільної освіти.

 

Пріоритетні завдання у 2018 – 2019 навчальному році:

 1. Спрямувати роботу педагогічного колективу на забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компонента дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників.
 2. Розвивати пізнавальну діяльність дітей дошкільного віку під час формування елементарних математичних уявлень і пов’язаних з ними логічних операцій.
 3. Забезпечувати наступність у роботі ЗДО та ЗЗСО № 11 з метою реалізації завдань реформування Нової української школи.

4.Продовжувати роботу по використанню педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в освітньому процесі з дошкільниками та батьками вихованців.

 

Якість реалізації освітніх програм.

      Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Методична робота була спрямована на підготовку вихователів до якісного виконання завдань, на підвищення їх педагогічної майстерності, розвиток творчого потенціалу.

Окрім Базової програми, в дошкільному закладі впроваджуються парціальні програми, інноваційні технології:

 • театр фізичного виховання та розвитку дошкільників М.М.Єфименка;
 • Читання дітей раннього віку за методикою Г.Домана;
 • Навчання рахунку та енциклопедичних даних за методикою Г.Домана;
 • Курс «Логіка світу»;
 • Розвиток зв’язного мовлення за методами Н.Гавриш;
 • Впровадження педагогічних ідей В.Сухомлинського;
 • Використання кольорових смужок Кюінзенера під час ознайомлення дітей з числом.
 • Навчання читання та рахунку за методикою М.Зайцева.

 

З метою надання методичної допомоги вихователям проводився моніторинг «Вивчення рівня обізнаності педагогів з проблеми впровадження інноваційної діяльності в    роботі з дошкільниками». Проведено ряд педагогічних рад: «Виховання екологічної свідомості у дітей дошкільного віку за педагогічною спадщиною В.О.Сухомлинського», «Формування у дітей дошкільного віку елементарних математичних уявлень», «Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок освіти». Поглибленню знань педагогів з впровадженням в практику роботи з дітьми розвивальних освітніх технологій, спрямованих на самовираження і саморозвиток кожної дитини, формування життєвої компетентності  сприяв семінар-практикум на тему: «Розвиток технічних та творчих здібностей дітей дошкільного віку під час зображувальної діяльності». Ознайомленню молодих педагогів з інноваційними видами, типами та структурами занять, особливостями організації та проведення їх з дітьми усіх вікових груп, використання ефективних  методів та прийомів під час планування структури занять сприяло засідання Школи молодого вихователя на тему: « Сучасне заняття в дошкільному закладі: традиції чи інновації?». На базі дошкільного закладу проведено методичне обˈєднання вихователів-методистів на тему: «Наставництво як форма організації соціального простору початківця закладу дошкільної освіти», методичне обˈєднання сестер медичних старших на тему:«Дитячий травматизм. Домедична допомога. Оформлення документації».

Протягом навчального року проводились педагогічні наради, на яких розглядались питання удосконалення освітнього процесу в дошкільному закладі, заслуховувались звіти педагогів, аналізувався стан інноваційної діяльності, вирішувались питання мовленнєвого та фізхичного виховання дітей.

Сьогодні надзвичайно багато говорять про інклюзивну освіту, яка допомагає дітям, що мають фізичні вади, безболісно влитись у соціум. У дошкільному закладі функціонує 2 логопедичні групи – 32 дітей.

Головною метою роботи  колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Практичний психолог Грищук Н.М. організовує вивчення готовності старшого дошкільного віку дошкільного навчання, вважає цю роботу надзвичайно важливою.

З метою вивчення готовності дітей до майбутнього навчання в школі в березні – травні 2019 року практичним психологом було обстежено 56 дітей груп ДНЗ.

Аналіз результатів показав, що  найкращі показники старші дошкільники мають за такими пізнавальними процесами, як пам’ять  – 54%, увага – 65%, сприйняття – 35%.

 

 

Рівень розвитку інтелектуальної готовності

старших дошкільників до навчання в школі

Протягом року проводилась психодіагностична та корекційно – розвивальна  робота з майбутніми школярами. З метою вичення готовності до школи практичним психологом Грищук Н.М. було продіагностовано 56 дошкільників  старшої «А» та логопедичних груп, застосовано ряд психодіагностичних методик, а саме тест Керна – Їрасека, методика «Будиночок» Гуткіної, методика «Графічний диктант» Ельконіна.  Практичний психолог опрацювавши опрацювавши результати діагностики отримала такі данні: високий  рівень розвитку роботи за зразком мають (35дітей) 62,5% , середній рівень (21) – 37,5%, робота за інструкцією високий рівень(15) – 27 %, середній рівень(41) –73 %. За результатами теста Керна – Їрасека високий рівень готовності до школи (35) – 62,5 % , середній рівень – (21) 37,5%.

Таким чином, діти старших груп дошкільного навчального закладу ясла – садок комбінованого типу готові до навчання в школі, що підтверджують результати психологічної діагностики.

 

Важливим показником результативності роботи дошкільного закладу є успішність навчання вихованців у школі. Педагоги щорічно відстежують рівень успішності навчання випускників у 1-му класі. Таким чином, у дошкільному закладі створені всі умови для всебічного розвитку дітей дошкільного віку. Велика увага приділяється співпраці з ЗОШ № 11, 8  дітей відвідують  перший клас .

Здоровою та щасливою має бути кожна дитина, адже від якості та повноцінності фізичного й психічного здоров’я залежить усе її життя. І тому сьогодні нашим дитячим закладом приділяється значна увага проблемам дошкільної освіти дітей, які з різних причин не відвідують дитячий садок.. Особливо це стосується 5-ти річних дітей. З метою надання їм рівних стартових умов для навчання в школі в дитячому садку створено банк даних дітей 5-ти річного віку ( 83  дітей). Були розроблені заходи консультативного пункту для дітей та батьків. Дані діти запрошувались на свята, розваги, дні відкритих дверей. Основне завдання – переконати батьків у важливості отримання дитиною дошкільної освіти.

 

Велика увага приділялась збереженню, охорони та зміцненню здоров’я  дітей, формуванню основ безпечної поведінки поведінки та здорового способу життя. Впроваджувались оздоровчі технології, які використовувались оздоровчі технології, які використовувались з профілактично-лікувальною метою, а саме: фітотерапія ( фіто мішечки), аромотерапія ( ароматизація приміщень; використання ефірних масел  та аромолампи), вітамінотерапія ( вітамінізація страв), вживання кислородних коктейлів. Досить ефективним було впровадження у процеси життєдіяльності дитини оздоровчих технологій: піскотерапія, казко терапія, кольоротерапія, пальчикова та дихальна гімнастика, психогімнастика, різні види масажів.

По групах здоров’я розподіл проведено таким чином:

1 група – 168  ( 82%) дітей;

2 група – 34 ( 17%) дітей;

3 група – 0(10%) дітей;

4 група  – 2 (1%).

По фізичних групах розподіл проведено таким чином:

Загальна група з фізкультури – 198(97%) дітей;

Підготовча група з фізкультури – 4 (2%) дітей;

Спеціальна група з фізкультури -2 (1%).

На диспансерному обліку перебуває 36 дітей. Серед загальної кількості дітей закладу – 82%. становлять здорові діти, 18% – діти з виявленими паталогіями. Встановлено такі патології: органів зору -1, хвороби ЛОР органів – 1,  кістково-м’язової системи – 1, хвороби серця – 1, ДЦП -1, затримка мовленнєвого розвитку -30. Таким чином найбільш поширеним є затримка мовленнєвого розвитку. Найменш поширеними були хвороби органів зору, ендокринної системи.

Захворюваність становить в середньому за  звітний період – 20%., а саме: ГРЗ, ГРВІ, г.бронхіт,  ГІВДШ. Середній показник захворюваності становить 0,6%., тобто кожна дитина хворіла протягом року менше одного дня. Індекс здоров’я становить – 7,5%.   Пріоритетним напрямом роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я. На постійному контролі в адміністрації дошкільного закладу знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей.

Завдяки роботі сестри медичної старшої. діти під постійним медичним обслуговуванням ( вчасне щеплення, загартування, антропометричні вимірювання, медичне обслуговування дітей).

Управлінська діяльність завідувача ДНЗ.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

– загальні збори трудового колективу;

– батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;

– профспілковий комітет;

– загальні збори батьків;

– комісія з ОП;

Управлінські дії були спрямовані на забезпечення працездатності колективу на виконання річних завдань:

 1. Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
 2. Організація заходів з підготовки реалізації проектів у освітньому процесі;
 3. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізовується робота з батьками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї. Організовано роботу консультативного пункту.
 4. Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу
 5. Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі в були 20 осіб. Головним питанням, порушеними під час бесід, є влаштування та оформлення дитини до ДНЗ.
 6. Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалось через загальні збори, виробничі наради, батьківські збори.

 

Організація роботи із сім’ями вихованців.

Взаємодія із сім’ями  вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у навчально-виховному процесі. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

 • батьківські збори;
 • індивідуальні консультації різних спеціалістів;
 • спільні виставки, участь у святах,
 • дні відкритих дверей, дні добрих справ.
 • поповнення матеріальної бази закладу.

Наше співробітництво з родинами не обмежувалось якісним виконанням їхнього соціального замовлення щодо нагляду, виховання та навчання дітей. Головним чинником у співпраці  з кожною родиною вважаємо за необхідне допомогти батькам зрозуміти і сприйняти сучасні гуманістичні ідеї та орієнтири, які грунтуються на повазі до особистості дитини,  її розвитку. В інформаційному випуску «Дошкільник» ознайомлювали батьків з результатами педагогічного процесу, влаштовувались спільні святкування( де присутня діти, батьки, педагоги), що сприяло спілкуванню з родинами в неформальній обстановці. Члени батьківського комітету активні учасники навчально-виховного процесу. Заслуговує на увагу проведення засідання родинного клубу «Школа батьківства» на тему: «виховуємо дітей за творами В.Сухомлинського» та щкола здорової сім’ї на тему: «Кожна дитина має право на безпеку та здоров’я». На адресу багатьох родин хотілося б сказати багато теплих слів подяки за підтримку, розуміння, за допомогу. Адже тісні стосунки між педагогами і батьками створюють комфортні умови перебування дошкільнят у дитячому садочку. Саме батьківський комітет груп взяв відповідальність на себе за витрату грошей у батьківських фондах. У ваших очах ми бачимо необмежену зацікавленість у інтелектуальному рості своїх дітей. Це ви нас підштовхуєте до нових звершень та перемог.

Зроблено багато для зміцнення матеріальної бази дошкільного закладу. Про те ще більше потрібно зробити. Якщо говорити про матеріальну базу то сьогодні у планах:

 • встановлення натяжної стелі в логопедичній групі та поклейка шпалер;
 • євроремонт стелі в середній та старшій групах, та поклейка шпалер;

–     заміна вхідних дверей у групах ясельній, молодшій, логопедичній, пристосованих приміщення на першому поверсі;;

 • поточни ремонт даху  котельні.

 

Соціальна активність дошкільного закладу.

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

Упродовж 2018 – 2019 навчального року педагогічний колектив брав участь у :

 • акції милосердя «Незабудка»;
 • Фестиваль педагогічних ідей
 • святкування Дня Перемоги – щорічні зустрічі з ветераном війни Димеденко І.І.
 • участь у акції «Новорічні подарунки воїнам АТО».

всі працівники – члени профспілки, тому мають соціальний захист, що означає:

 • бажання оздоровитись;
 • оздоровити своїх дітей у пришкільних таборах та оздоровлюючих комплексах на пільгових умовах;
 • приймають участь у туристичних поїздках;
 • матеріальну допомогу.

Особлива увага до людей похилого віку ( 21 чоловік). Ми їх не забуваємо у будні і свята. За що вони надзвичайно вдячні.

Члени профспілки активні учасники огляду художньої самодіяльності.

 

Організація харчування у ДНЗ.

 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006р. № 298/227 та Постановою КМУ про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах №1591 від 22.11.2004р. у закладів дошкільної освіти працюють досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі. Про їх роботу свідчать результати: за цей період грубих порушень санітарного стану та приміщень харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Адже найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу     приготування і зберігання їжі. З метою профілактики  кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

– діти-інваліди;

– діти з малозабезпечених сімей;

– багатодітні сім’ї ( 50% від вартості харчування).

– діти учасників АТО.

У 2018-2019 навчальному році натуральні норми по дошкільних  групах виконано на 89%,  ясельній групі на 90%.ККАЛ – 1710,02, білків – 60,8, жирів – 56,5, вуглеводів – 220,3

 

Система роботи щодо соціального захисту дитини.

 

  Дошкільний освітній заклад  комбінованого типу є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:

 • Конституція України;
 • Конвенції ООН про права дитини;
 • Законом України «Про охорону дитинства»;
 • Статут ДНЗ.

Для  ведення цієї роботи в закладі щорічно, на початку року, наказом по ДНЗ затверджується громадський інспектор.

На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000р. № 1/9-352 від 04.10.2007р. № 1/ 9-583  « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені такі заходи:

 • надання методичної і консультативної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;
 • формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;
 • створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

На особливому обліку знаходяться діти пільгових категорій: діти-інваліди – 2;   багатодітні родини – 28, малозабезпечена родина -8, діти учасників АТО – 11. Діти пільгових категорій харчуються безкоштовно, отримують подарунки.

 

 

Система роботи закладу щодо попередження травматизму.

 

  Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників  навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового  виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітній період випадків травмування дітей та працівників не зафіксовано.

Велика увага приділяється дотриманню вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічним та протипожежним нормам.

 

Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ.

Розумію,що з метою успішного проведення навчально-виховного процесу просто необхідна сучасна матеріальна база. У цьому плані працюю надзвичайно багато. І ба чу три рішення зміцнення матеріальної бази:

–  коштів з бюджету;

– спонсорська допомога;

– батьківські кошти;

У звітному періоді придбано за  батьківські  та спонсорські  кошти:

 1. Альтанка – 500.00
 2. миючі засоби – 6.693.17
 3. Канцелярські товари – 19.323. 85
 4. Гардини – 4.600
 5. Театральні костюми – 180.00
 6. Пральний порошок – 2.478,50
 7. стенди – 2.490
 8. Господарчі товари – 1.055.06
 9. Меблі – 3.275.43
 10. Рушники – 400.00
 11. Прикраси для музичного залу – 549.00
 12. Емаліроване відро – 414.00
 13. Медикаменти – 207.71
 14. Дидактичні посібники – 3.418.89
 15. Іграшки – 7.000

За бюджетні кошти:

 • ноутбук -15.313.89
 • ремонт тамборів – 300.000
 • килим – 6.650
 • ПП Деветьярова посуд – 2.200

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умови засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.

Не проходжу осторонь роботи із техперсоналом. Проводяться щотижневі наради, індивідуальна робота з працівниками, консультації, бесіди, огляди груп, території, складських приміщень, можливість тримати у полі зору виконання обов’язків усіма працівниками дошкільного закладу.

Маю застерегти: вихователів від нераціонального використання коштів групових батьківських фондів, всіх членів колективу від нераціонального використання робочого часу; невиконання наказів під якими ставите підпис; недотримання зовнішнього вигляду, педагогічної етики, яким би відповідав імідж педагога.

Я хочу, щоб ви зрозуміли, що немає великих проблем, просто люди бувають маленькі.

А подолати труднощі ми зможемо, переступаючи через лінь, обман, непорядне відношення один до одного.

Я вірю, що разом з Вами, батьками, підтримкою влади, профспілкою, спонсорами ми зможемо не застрявати в реальності, а враховуючи свої можливості впевнено йти вперед.

Адже наш колектив – це колектив талановитих, цілеспрямованих однодумців, героїв духу, які свідомо, творчо і віддано дотримуються заповідей гуманної педагогіки. А кращий шлях  – поспішати до кращого, творити добро велике і прекрасне.

А хочу закінчити словами Піфагора: «Уранці, коли пробуджуєшся, спитай себе: «Що я маю зробити?». Увечері перш ніж заснути: «Що я зробив?».