Звіт керівника

 

    ЗВІТ

керівника дошкільного навчального закладу  ( ясла-садок) комбінованого типу № 5

            «Вербиченька» м. Бердичева

          ( 2019 – 2020 н.р.)

 

Один мудрець на запитання , що таке щастя відповів: «Це означає знайти «своїх» і прожити з ними в мирі і злагоді все життя». Справді хто не мріє про дружну, міцну, люблячу, здорову в усіх смислах родину? Лише той, хто таке щастя вже має, це наш з вами колектив.

Дошкільний навчальний заклад розпочав функціонування у 1969 році. Запорука у гармонійному розвитку дитини – створення належного розвивального середовища, зокрема предметного. Розвивальне середовище в нашому садочку приваблює не лише особливим дизайном, який відповідає віковим, санітарно-гігієнічним та естетичним нормам, а й продуманістю, турботою про те, щоб кожна дитина могла знайти собі справу по душі. Сучасні ігрові реквізити дають змогу дитині займатися тим, чим хочеться гратися разом з товаришами, почитати, помалювати, змінювати заняття за власним бажанням, де дитина має змогу розвиватися, почуватися комфортно й затишно.

Для занять дітей створено всі умови, обладнанні спеціальні приміщення: музично-спортивна зала, кабінет практичного психолога, методичний та медичний блок; прогулянкові  майданчики  для кожної вікової групи, спортивний майданчик.

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 135 місць для дітей від 2 до 6 років. Групи комплектувались переважно серпні-вересні.

У 2019-2020 навчальному році укомплектовано 8 вікових груп:

– 1 група раннього віку;

– 2 групи молодшого віку;

– 1 група середнього  дошкільного віку;

– 1 група старшого дошкільного віку (інклюзивна);

– 2 групи логопедичні;

– 1 група короткотривалого перебування.

Цього року заклад відвідувало 194 дитина. Раннього віку -32 дітей, дошкільного віку 162 дитини.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців, не працюючих.

Мною вживаються заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікаційними кадрами.

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечують 44 працівників: – 21 молодшого обслуговуючого персоналу; 1 медичний працівник; 22 педагогів, у тому числі: вихователь-методист, практичний психолог, інструктор з фізичного виховання, музичний керівник,  вчителі-логопеди. З них 10 педагогів мають повну вищу освіту, 12 –базову освіту.

Вища категорія – 1 особа (вихователь-методист Климчук І.В.)

Вихователь І категорії – 4 особи (вихователі: Яремчук О.О.,Редич Л.В., Наумова Т.В.;  вчитель-логопед Кнауб А.Ф., )

Вихователь ІІ категорії  – 2 осіб ( вчитель-логопед , Андрейчук І,О.  вихователь: Скомаровська Г.І.)

Спеціаліст – 2 особи (вихователі: Василинчик І.В., Риштун А.А.)

Звання «Вихователь-методист» – 1 особа (Сінько А.Б.)

 

Динаміка зростання педагогічної майстерності педпрацівників

Щороку згідно за графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного закладу.

Адміністрація створює оптимальні умови доля постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного. Курси підвищення кваліфікації пройшли вихователі Наумова Т.В., Редич Л.В., Степанюк О.В. вихователь-методист  закладу Климчук І.В.  Курси підвищення кваліфікації проводяться за графіком. Колектив  стабільний.

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу дошкільного закладу відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Основні досягнення колективу у 2019-2020 н.р. стали участі:

 • участь у еколого-природничих акціях: «Збережемо ялинку», «Нагодуй горобчика», «Обережно, первоцвіти!», «За чисте довкілля!»
 • цікаві тематичні виставки за участю батьків: «Щедра осінь та багата»: «Новорічна композиція»; «Город на підвіконні»; «Великодній кошик»
 • Участь у обласній педагогічній виставці « Сучасна освіта Житомирщини 2020».За що нагороджені  дипломом ІІІ ступеня вихователь  Редич Л.В.
 • Участь у педагогічному фестивалі

 

Пріоритетні напрямами діяльності дошкільного закладу.

Пріоритетними напрямами роботи  колективу у 2019 – 2020 навчальному році були:

– удосконалення професійної компетентності педагогів;

– впровадження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання;

– формування здоров’язберігаючої функції особистості дитини, забезпечення її прав на здобуття якісної дошкільної освіти;

– підвищення рівня компетентності родини вихованців дошкільного закладу;

– продовження роботи по вивченню Базового компонента дошкільної освіти.

– сприяння проведенню освітнього процесу ( дистанційна форма навчання)  з урахуванням усіх протиепідемічних вимог.

 

Пріоритетні завдання у 2019– 2020навчальному році:

 1. Спрямувати діяльність педагогічного колективу на осучаснення змісту й методів освітньої діяльності та формувати інноваційний стиль педагогічного мислення як життєву потребу і професійну необхідність.
 2. Забезпечувати збалансований розвиток дитини дошкільного віку, її індивідуалізацію особистісного становлення засобами сюжетно-рольових ігор.
 3. Оптимізувати роботу дошкільного закладу щодо налагодження педагогіки партнерства з дітьми та батьками на засадах взаємної довіри й поваги, де батьки – повноправні учасники освітнього процесу.
 4. Формувати у дітей систему сенсорних еталонів як базову компетентність гармонійно розвинутої особистості та уміння самостійно використовувати їх у власній діяльності.

 

Якість реалізації освітніх програм.

      Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Методична робота була спрямована на підготовку вихователів до якісного виконання завдань, на підвищення їх педагогічної майстерності, розвиток творчого потенціалу.

Окрім Базової програми, в дошкільному закладі впроваджуються парціальні програми, інноваційні технології:

 • театр фізичного виховання та розвитку дошкільників М.М.Єфименка;
 • Читання дітей раннього віку за методикою Г.Домана;
 • Навчання рахунку та енциклопедичних даних за методикою Г.Домана;
 • Курс «Логіка світу»;
 • Розвиток зв’язного мовлення за методами Н.Гавриш;
 • Впровадження педагогічних ідей В.Сухомлинського;
 • Використання кольорових смужок Кюізенера під час ознайомлення дітей з числом.
 • Навчання читання та рахунку за методикою М.Зайцева.

 

З метою надання методичної допомоги вихователям проводився моніторинг «Вивчення рівня обізнаності педагогів з проблеми впровадження інноваційної діяльності в    роботі з дошкільниками». Проведено ряд педагогічних рад: «Збалансований розвиток дитини, індивідуалізація особистісного становлення під час сюжетно-рольових ігор», «Сучасні підходи до оновлення спільної роботи закладу дошкільної освіти і сімﹶї», «
Формування сенсорних здібностей у дітей дошкільного віку». Поглибленню знань педагогів з мистецтвом петриківського розпису, особливостями композиції,  правил, прийомів і засобів, ролі у вихованні духовного розвинутої, креативної особистості для забезпечення реалізації завдань освітньої лінії «Дитина у світі культури» сприяв семінар-практикум на тему: «Мистецтво  петриківського  розпису і його роль в  розвитку креативних здібностей  дошкільників». Ознайомленню молодих педагогів з поетапним навчанням дітей середнього та старшого дошкільного віку елементів грамоти з застосуванням інноваційних технологій, створення умов для професійного спілкування, активізації творчого потенціалу молодих педагогів  сприяло засідання Школи молодого вихователя на тему: «Інноваційні технології проведення занять з навчання дошкільників елементів грамоти». На базі дошкільного закладу проведено методичне обˈєднання  вихователів спеціалізованих  та інклюзивних груп  на тему: «Особливості формування життєвої компетентності у дітей з особливими потребами щодо збереження та зміцнення здоровﹶя на сучасному етапі».

Протягом навчального року проводились педагогічні наради, на яких розглядались питання удосконалення освітнього процесу в дошкільному закладі, заслуховувались звіти педагогів, аналізувався стан інноваційної діяльності, вирішувались питання мовленнєвого та фізичного виховання дітей.

Сьогодні надзвичайно багато говорять про інклюзивну освіту, яка допомагає дітям, що мають фізичні вади, безболісно влитись у соціум. У дошкільному закладі функціонує 2 логопедичні групи – 32 дітей, та інклюзивна старша група в якій виховувалось двоє дітей з ООП.

Головною метою роботи  колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Практичний психолог Федорова Н.А. організовує вивчення готовності старшого дошкільного віку дошкільного навчання, вважає цю роботу надзвичайно важливою.

З метою вивчення готовності дітей до майбутнього навчання в школі в березні – травні 2020 року практичним психологом було обстежено 40 дітей груп ДНЗ.

Аналіз результатів показав, що  найкращі показники старші дошкільники мають за такими пізнавальними процесами, як пам’ять  – 52%, увага – 60%, сприйняття – 35%.

Рівень розвитку інтелектуальної готовності

старших дошкільників до навчання в школі

Протягом року проводилась психодіагностична та корекційно – розвивальна  робота з майбутніми школярами. З метою вичення готовності до школи практичним психологом Федоровою Н.А. було продіагностовано 40 дошкільників  старшої  та логопедичних груп, застосовано ряд психодіагностичних методик, а саме тест Керна – Їрасека, методика «Будиночок» Гуткіної, методика «Графічний диктант» Ельконіна.  Практичний психолог опрацювавши опрацювавши результати діагностики отримала такі данні: високий  рівень розвитку роботи за зразком мають (5дітей) 13% , середній рівень (21) – 37,5%, робота за інструкцією високий рівень(15) – 27 %, середній рівень(25) –63 %. , 10 дітей – 24%- низький рівень. За результатами теста Керна – Їрасека високий рівень готовності до школи (20) – 50 % , середній рівень – (15) 37,5%.

Таким чином, діти старших груп дошкільного навчального закладу ясла – садок комбінованого типу готові до навчання в школі, що підтверджують результати психологічної діагностики.

Важливим показником результативності роботи дошкільного закладу є успішність навчання вихованців у школі. Педагоги щорічно відстежують рівень успішності навчання випускників у 1-му класі. Таким чином, у дошкільному закладі створені всі умови для всебічного розвитку дітей дошкільного віку. Велика увага приділяється співпраці з ЗОШ № 11, 8  дітей відвідують  перший клас .

Здоровою та щасливою має бути кожна дитина, адже від якості та повноцінності фізичного й психічного здоров’я залежить усе її життя. І тому сьогодні нашим дитячим закладом приділяється значна увага проблемам дошкільної освіти дітей, які з різних причин не відвідують дитячий садок.. Особливо це стосується 5-ти річних дітей. З метою надання їм рівних стартових умов для навчання в школі в дитячому садку створено банк даних дітей 5-ти річного віку ( 70  дітей). Були розроблені заходи консультативного пункту для дітей та батьків. Дані діти запрошувались на свята, розваги, дні відкритих дверей. Основне завдання – переконати батьків у важливості отримання дитиною дошкільної освіти.

Велика увага приділялась збереженню, охорони та зміцненню здоров’я  дітей, формуванню основ безпечної поведінки та здорового способу життя. Впроваджувались оздоровчі технології,  які використовувались з профілактично-лікувальною метою, а саме: фітотерапія ( фіто мішечки), аромотерапія ( ароматизація приміщень; використання ефірних масел  та аромолампи), вітамінотерапія ( вітамінізація страв).  Досить ефективним було впровадження у процеси життєдіяльності дитини оздоровчих технологій: піскотерапія, казкотерапія, кольоротерапія, пальчикова та дихальна гімнастика, психогімнастика, різні види масажів.

По групах здоров’я розподіл проведено таким чином:

1 група – 174  ( 82%) дітей;

2 група – 34 ( 17%) дітей;

3 група – 0(10%) дітей;

4 група  – 2 (1%).

По фізичних групах розподіл проведено таким чином:

Загальна група з фізкультури – 198(97%) дітей;

Підготовча група з фізкультури – 4 (2%) дітей;

Спеціальна група з фізкультури -2 (1%).

На диспансерному обліку перебуває 35 дітей. Серед загальної кількості дітей закладу – 82%. становлять здорові діти, 18% – діти з виявленими паталогіями. Встановлено такі патології: орган травлення -1, хвороби ЛОР органів – 1, кістково-мﹶязової системи – 1, хвороби серця -1, ДЦП -1, затримка мовленнєвого розвитку -30. Таким чином найбільш поширеним є затримка мовленнєвого розвитку. Найменш поширеними були хвороби органів зору, ендокринної системи.

Захворюваність становить в середньому за  звітний період – 19%., а саме: ГРЗ, ГРВІ, г.бронхіт,  ГІВДШ. Середній показник захворюваності становить 0,5%., тобто кожна дитина хворіла протягом року менше одного дня. Індекс здоров’я становить – 8,2%.   Пріоритетним напрямом роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я. На постійному контролі в адміністрації дошкільного закладу знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей та дотримання протиепідемічних заходів.

Завдяки роботі сестри медичної старшої. діти під постійним медичним обслуговуванням ( вчасне щеплення, загартування, антропометричні вимірювання, медичне обслуговування дітей).

Управлінська діяльність завідувача ДНЗ.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

– загальні збори трудового колективу;

– батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;

– профспілковий комітет;

– загальні збори батьків;

– комісія з ОП;

Управлінські дії були спрямовані на забезпечення працездатності колективу на виконання річних завдань:

 1. Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
 2. Організація заходів з підготовки реалізації проектів у освітньому процесі;
 3. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізовується робота з батьками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї. Організовано роботу консультативного пункту.
 4. Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу
 5. Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі в були 25 осіб. Головним питанням, порушеними під час бесід, є влаштування та оформлення дитини до ДНЗ.
 6. Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалось через загальні збори, виробничі наради, батьківські збори.

 

Організація роботи із сім’ями вихованців.

Взаємодія із сім’ями  вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у навчально-виховному процесі. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

 • батьківські збори;
 • індивідуальні консультації різних спеціалістів;
 • спільні виставки, участь у святах,
 • дні відкритих дверей, дні добрих справ.
 • поповнення матеріальної бази закладу.

Наше співробітництво з родинами не обмежувалось якісним виконанням їхнього соціального замовлення щодо нагляду, виховання та навчання дітей. Головним чинником у співпраці  з кожною родиною вважаємо за необхідне допомогти батькам зрозуміти і сприйняти сучасні гуманістичні ідеї та орієнтири, які грунтуються на повазі до особистості дитини,  її розвитку. В інформаційному випуску «Дошкільник» ознайомлювали батьків з результатами педагогічного процесу, влаштовувались спільні святкування( де присутня діти, батьки, педагоги), що сприяло спілкуванню з родинами в неформальній обстановці. Члени батьківського комітету активні учасники навчально-виховного процесу. Заслуговує на увагу проведення засідання психолого-педагогічного всеобучу на тему: « Покоління Z: психологічні особливості сучасних дітей» На адресу багатьох родин хотілося б сказати багато теплих слів подяки за підтримку, розуміння, за допомогу. Адже тісні стосунки між педагогами і батьками створюють комфортні умови перебування дошкільнят у дитячому садочку. Саме батьківський комітет груп взяв відповідальність на себе за витрату грошей у батьківських фондах. У ваших очах ми бачимо необмежену зацікавленість у інтелектуальному рості своїх дітей. Це ви нас підштовхуєте до нових звершень та перемог.

Зроблено багато для зміцнення матеріальної бази дошкільного закладу. Про те ще більше потрібно зробити. Якщо говорити про матеріальну базу то сьогодні у планах:

 • встановлення натяжної стелі в логопедичній групі та поклейка шпалер;
 • вкладання кахелю на підлогу та стіни в мийці  логопедичних групах, встановлення мийки для посуди, меблевих шаф для зберігання посуду;
 • євроремонт стелі в середній та старшій групах та поклейка шпалер;
 • заміна вхідної брами;
 • поклейка шпалер на першому поверсі;

 

Соціальна активність дошкільного закладу.

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

Упродовж 2019 – 2020 навчального року педагогічний колектив брав участь у :

 • акції милосердя «Незабудка»;
 • Фестиваль педагогічних ідей
 • святкування Дня Перемоги;
 • участь у акції «Подарунки дітям сходу»;
 • всі працівники – члени профспілки, тому мають соціальний захист, що означає:бажання оздоровитись;
 • оздоровити своїх дітей у пришкільних таборах та оздоровлюючих комплексах на пільгових умовах;
 • приймають участь у туристичних поїздках;
 • матеріальну допомогу.

Особлива увага до людей похилого віку ( 17 чоловік). Ми їх не забуваємо у будні і свята. За що вони надзвичайно вдячні.

Члени профспілки активні учасники огляду художньої самодіяльності.

 

Організація харчування у ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006р. № 298/227 та Постановою КМУ про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах №1591 від 22.11.2004р. у закладів дошкільної освіти працюють досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі. Про їх роботу свідчать результати: за цей період грубих порушень санітарного стану та приміщень харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Адже найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу     приготування і зберігання їжі. З метою профілактики  кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

– діти-інваліди;

– діти з малозабезпечених сімей;

– багатодітні сім’ї ( 50% від вартості харчування).

– діти учасників АТО.

У 2019-2020 навчальному році натуральні норми по дошкільних  групах виконано на 91%,  ясельній групі на 89%.ККАЛ – 1803,05, білків – 68,6, жирів – 59,7, вуглеводів – 255,1

 

Система роботи щодо соціального захисту дитини.

  Питання створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та соціального захисту, поліпшення умов життя є одним з пріоритетних для колективу навчально-виховного закладу.

В ДНЗ проводиться планомірна постійна робота щодо соціального захисту дітей відповідно до  нормативних документів: Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», наказів Міністерства освіти і науки України  від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», від 29.10.2010 № 1023 «Щодо  профілактики   злочинності і  правопорушень  серед  дітей, захисту їх прав на освіту», від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильство»,  від 30.12.2010 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від  22.11.2010  № 2140» та інших.

Дана робота проводиться з метою забезпечення реалізації державної політики щодо охорони прав дитинства та соціального захисту дітей пільгових категорій та створення належних умов для їх соціально-психологічної адаптації та всебічного, гармонійного розвитку. В дошкільному закладі сформована та систематизована нормативно-правова база.

В ДНЗ ведуться соціальні паспорти дітей пільгових категорій по групам, по закладу, у яких надано повну характеристику соціального складу вихованців. Статус дітей пільгових категорій підтверджується відповідними   документами, які є підставою для надання їм пільг, передбачених законодавством України. Сформовано базу даних цих дітей: зазначено повні анкетні дані дитини, дані про батьків чи осіб, які їх замінюють, зібрані пакети документів, які підтверджують статус дитини.

В дошкільному закладі виховується  51 дитина пільгової категорії, а саме:

Категорія дітей ДНЗ:

діти, батьки яких є учасниками АТО  -10

діти з багатодітних родин  – 35

Діти з малозабезпечених родин  – 3

Організація харчування дітей пільгових категорій здійснюється відповідно до діючого законодавства України:

­ 10 дітей (батько якиї є учасниками АТО) у розмірі – 100 % оплати;

­ 35 дітей ( з багатодітних родин ) у розмірі – 50 % оплати;

­ 3 дітей (малозабезпечені родини) у розмірі – 100% оплати.

Діти безкоштовно відвідували гуртки, театралізовані вистави концерти, Проводився патронат соціально – незахищених сімей. Питання щодо соціального захисту дітей розглядались на виробничих нарадах, батьківських зборах, на засіданнях батьківського комітету, проводились бесіди та консультації.

Психологічна служба ДНЗ проводила роботу в напрямку соціально-психологічної адаптації дітей, координуючи свою роботу з усіма учасниками навчально-виховного процесу. На достатньому рівші проводилась індивідуалізована робота з дітьми з ОП.

У дошкільному закладі, упродовж багатьох років, проводиться велика робота з правового виховання дошкільників та соціального захисту згідно конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої Декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Складений план роботи щодо правового виховання, розроблені методичні рекомендації, конспекти занять, підібрана література для педагогів, різноманітні ігри, наочність. Проводиться активна робота з батьками (консультації, бесіди, відкриті заняття, збори).

    Дошкільний освітній заклад  комбінованого типу є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:

 • Конституція України;
 • Конвенції ООН про права дитини;
 • Законом України «Про охорону дитинства»;
 • Статут ДНЗ.

Для  ведення цієї роботи в закладі щорічно, на початку року, наказом по ДНЗ затверджується громадський інспектор.

На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000р. № 1/9-352 від 04.10.2007р. № 1/ 9-583  « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені такі заходи:

 • надання методичної і консультативної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;
 • формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;
 • створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

На особливому обліку знаходяться діти пільгових категорій: діти-інваліди – 2;   багатодітні родини – 25, малозабезпечена родина -3, діти учасників АТО – 10. Діти пільгових категорій харчуються безкоштовно, отримують подарунки.

Система роботи закладу щодо попередження травматизму.

  Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників  освітнього процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового  виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітній період випадків травмування дітей та працівників не зафіксовано.

Велика увага приділяється дотриманню вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічним та протипожежним нормам.

     Фінансово-господарська діяльність ДНЗ

 

Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. З метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені заходи, а контроль за виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету.

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові та спортивний майданчики, підтримується у задовільному, безпечному стані. Пісок завозиться у літній період. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави, обрізка кущів, сушнику.

Слід відмітити, що матеріально – технічна база дошкільного закладу за минулий рік змінилася. В закладі здійснено ремонт мийки логопедичних груп. Також в дошкільному закладі щорічно робиться косметичний ремонт, купуються іграшки, замінюються гардини, постільна білизна, іграшки, посуд. На майданчику старшої групи встановлено тіньовий навіс,  встановили  гойдалку-баланс на ігровому майданчику молодшої «А» групи. Але ігрові майданчики груп потребують встановлення тіньових навісів, нових сучасних пісочниць для дітей.

В дошкільному закладу успішно функціонує індивідуальне водопостачання, на харчоблоці якісне обладнання: 2 електроплити з духовими шафками, електрична м’ясорубка. А також в дошкільному закладі є чотири комп’ютери , музичний центр, телевізор, DVD.. Якісний ремонт музичної зали, всіх вікових груп, якісні шпалери – все це посилює естетичний вигляд садка.

Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ.

Розумію, що з метою успішного проведення освітнього процесу просто необхідна сучасна матеріальна база. У цьому плані працюємо надзвичайно багато. І бачу три рішення зміцнення матеріальної бази:

–  коштів з бюджету;

– спонсорська допомога;

– батьківські кошти;

У звітному періоді придбано за  батьківські  та спонсорські  кошти:

Надана благодійна допомога батьківського комітету груп:

 1. Господарські товари – 7.563.47
 2. Канцелярські товари – 3.589,04
 3. Дитячі костюми для свят та розваг – 2.394,5
 4. Меблі – 3.200
 5. Атрибути до таночка – 485.00
 6. Дидактичні посібники -1.950.00
 7. Іграшки – 4.159.00

 

За спонсорські кошти:

 1. Миючі та дезінфікуючі засоби – 4.235.00

За бюджетні кошти:

 1. Миючі та дезінфікуючі засоби – 15.424.26

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умови засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.

Не проходжу осторонь роботи із техперсоналом. Проводяться щотижневі наради, індивідуальна робота з працівниками, консультації, бесіди, огляди груп, території, складських приміщень, можливість тримати у полі зору виконання обов’язків усіма працівниками дошкільного закладу.

Маю застерегти: вихователів від нераціонального використання коштів групових батьківських фондів, всіх членів колективу від нераціонального використання робочого часу; невиконання наказів під якими ставите підпис; недотримання зовнішнього вигляду, педагогічної етики, яким би відповідав імідж педагога.

Адже наш колектив – це колектив талановитих, цілеспрямованих однодумців, героїв духу, які свідомо, творчо і віддано дотримуються заповідей гуманної педагогіки. А кращий шлях  – поспішати до кращого, творити добро велике і прекрасне.

 

 

 

 

 

ЗВІТ

керівника дошкільного навчального закладу  ( ясла-садок)

комбінованого типу № 5 «Вербиченька» м. Бердичева

( 2018 – 2019 н.р.)

     У наших руках — найбільша з цінностей світу — Людина. Ми творимо Людину, як скульптор творить свою статую з безформного шматка мармуру: десь в глибині цієї мертвої брили лежать прекрасні риси, які належить добути, очистити від усього зайвого. А зробити це може дружній, міцний, творчий, люблячий колектив.

    В.Сухомлинський писав: «Колектив – це дуже чутливий інструмент, який творить музику виховання, необхідну для впливу на душу кожного вихованця». Таким є наш колектив.

Дошкільний навчальний заклад розпочав функціонування у 1969 році. Запорука у гармонійному розвитку дитини – створення належного розвивального середовища, зокрема предметного. Розвивальне середовище в нашому садочку приваблює не лише особливим дизайном, який відповідає віковим, санітарно-гігієнічним та естетичним нормам, а й продуманістю, турботою про те, щоб кожна дитина могла знайти собі справу по душі. Сучасні ігрові реквізити дають змогу дитині займатися тим, чим хочеться гратися разом з товаришами, почитати, помалювати, змінювати заняття за власним бажанням, де дитина має змогу розвиватися, почуватися комфортно й затишно.

Для занять дітей створено всі умови, обладнанні спеціальні приміщення: музично-спортивна зала, кабінет практичного психолога, методичний та медичний блок; прогулянкові  майданчики  для кожної вікової групи, спортивний майданчик.

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 135 місць для дітей від 2 до 6 років. Групи комплектувались переважно серпні-вересні.

У 2018-2019 навчальному році укомплектовано 8 вікових груп:

– 1 група раннього віку;

– 2 групи молодшого віку;

– 1 група середнього  дошкільного віку;

– 1 група старшого дошкільного віку;

– 2 групи логопедичні;

– 1 група короткотривалого перебування.

Цього року заклад відвідувало 204 дитина. Раннього віку -32 дітей, дошкільного віку 172 дитини.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців, не працюючих.

Мною вживаються заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікаційними кадрами.

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечують 44 працівників: – 21 молодшого обслуговуючого персоналу; 1 медичний працівник; 22 педагогів, у тому числі: вихователь-методист, практичний психолог, інструктор з фізичного виховання, музичний керівник,  вчителі-логопеди. З них 11 педагогів мають повну вищу освіту, 11 –базову освіту.

Вища категорія – 1 особа (вихователь-методист Климчук І.В.)

Вихователь І категорії – 4 особи (вихователі: Алімова Н.М., Яремчук І.В., практичний психолог Грищук Н.М.. вчитель-логопед Кнауб А.Ф.)

Вихователь ІІ категорії  – 4 осіб ( вчитель-логопед , Андрейчук І,О.  вихователі: Редич Л.В., Наумова Т.В., Скомаровська Г.І.)

Спеціаліст – 2 особи (вихователі: Василинчик І.В., Риштун А.А.)

Вихователь-методист – 1 особа (Сінько А.Б.)

 

Динаміка зростання педагогічної майстерності педпрацівників

Щороку згідно за графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного закладу.

Адміністрація створює оптимальні умови доля постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного. Курси підвищення кваліфікації пройшли вихователі Сінько А.Б., Яремчук О.О., Алімова Н.М., Риштун А.А., завідувач закладу Романюк І.М.  Курси підвищення кваліфікації проводяться за графіком. Колектив  стабільний.

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу дошкільного закладу відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Основні досягнення колективу у 2018-2019 н.р. стали участі:

 • участь у еколого-природничих акціях: «Збережемо ялинку», «Нагодуй горобчика», «Обережно, первоцвіти!», «За чисте довкілля!»
 • цікаві тематичні виставки за участю батьків: «Щедра осінь та багата»: «Новорічна композиція»; «Город на підвіконні»; «Великодній кошик», у благодійній акції «Різдвяний подарунок воїну АТО».
 • Участь у обласній педагогічній виставці « Сучасна освіта Житомиррщини 2019».За що нагороджені дипломом  І ступеня вихователь Алімова Н., дипломом ІІІ ступеня вихователі: Сінько А.Б., Риштун А.А., Яремчук О.О.
 • Участь у педагогічному фестивалі

 

Пріоритетні напрямами діяльності дошкільного закладу.

Пріоритетними напрямами роботи  колективу у 2018 – 2019 навчальному році були:

– удосконалення професійної компетентності педагогів;

– впровадження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання;

– формування здоров’язберігаючої функції особистості дитини, забезпечення її прав на здобуття якісної дошкільної освіти;

– підвищення рівня компетентності родини вихованців дошкільного закладу;

– продовження роботи по вивченню Базового компонента дошкільної освіти.

 

Пріоритетні завдання у 2018 – 2019 навчальному році:

 1. Спрямувати роботу педагогічного колективу на забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компонента дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників.
 2. Розвивати пізнавальну діяльність дітей дошкільного віку під час формування елементарних математичних уявлень і пов’язаних з ними логічних операцій.
 3. Забезпечувати наступність у роботі ЗДО та ЗЗСО № 11 з метою реалізації завдань реформування Нової української школи.

4.Продовжувати роботу по використанню педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в освітньому процесі з дошкільниками та батьками вихованців.

 

Якість реалізації освітніх програм.

      Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Методична робота була спрямована на підготовку вихователів до якісного виконання завдань, на підвищення їх педагогічної майстерності, розвиток творчого потенціалу.

Окрім Базової програми, в дошкільному закладі впроваджуються парціальні програми, інноваційні технології:

 • театр фізичного виховання та розвитку дошкільників М.М.Єфименка;
 • Читання дітей раннього віку за методикою Г.Домана;
 • Навчання рахунку та енциклопедичних даних за методикою Г.Домана;
 • Курс «Логіка світу»;
 • Розвиток зв’язного мовлення за методами Н.Гавриш;
 • Впровадження педагогічних ідей В.Сухомлинського;
 • Використання кольорових смужок Кюінзенера під час ознайомлення дітей з числом.
 • Навчання читання та рахунку за методикою М.Зайцева.

 

З метою надання методичної допомоги вихователям проводився моніторинг «Вивчення рівня обізнаності педагогів з проблеми впровадження інноваційної діяльності в    роботі з дошкільниками». Проведено ряд педагогічних рад: «Виховання екологічної свідомості у дітей дошкільного віку за педагогічною спадщиною В.О.Сухомлинського», «Формування у дітей дошкільного віку елементарних математичних уявлень», «Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок освіти». Поглибленню знань педагогів з впровадженням в практику роботи з дітьми розвивальних освітніх технологій, спрямованих на самовираження і саморозвиток кожної дитини, формування життєвої компетентності  сприяв семінар-практикум на тему: «Розвиток технічних та творчих здібностей дітей дошкільного віку під час зображувальної діяльності». Ознайомленню молодих педагогів з інноваційними видами, типами та структурами занять, особливостями організації та проведення їх з дітьми усіх вікових груп, використання ефективних  методів та прийомів під час планування структури занять сприяло засідання Школи молодого вихователя на тему: « Сучасне заняття в дошкільному закладі: традиції чи інновації?». На базі дошкільного закладу проведено методичне обˈєднання вихователів-методистів на тему: «Наставництво як форма організації соціального простору початківця закладу дошкільної освіти», методичне обˈєднання сестер медичних старших на тему:«Дитячий травматизм. Домедична допомога. Оформлення документації».

Протягом навчального року проводились педагогічні наради, на яких розглядались питання удосконалення освітнього процесу в дошкільному закладі, заслуховувались звіти педагогів, аналізувався стан інноваційної діяльності, вирішувались питання мовленнєвого та фізхичного виховання дітей.

Сьогодні надзвичайно багато говорять про інклюзивну освіту, яка допомагає дітям, що мають фізичні вади, безболісно влитись у соціум. У дошкільному закладі функціонує 2 логопедичні групи – 32 дітей.

Головною метою роботи  колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Практичний психолог Грищук Н.М. організовує вивчення готовності старшого дошкільного віку дошкільного навчання, вважає цю роботу надзвичайно важливою.

З метою вивчення готовності дітей до майбутнього навчання в школі в березні – травні 2019 року практичним психологом було обстежено 56 дітей груп ДНЗ.

Аналіз результатів показав, що  найкращі показники старші дошкільники мають за такими пізнавальними процесами, як пам’ять  – 54%, увага – 65%, сприйняття – 35%.

 

 

Рівень розвитку інтелектуальної готовності

старших дошкільників до навчання в школі

Протягом року проводилась психодіагностична та корекційно – розвивальна  робота з майбутніми школярами. З метою вичення готовності до школи практичним психологом Грищук Н.М. було продіагностовано 56 дошкільників  старшої «А» та логопедичних груп, застосовано ряд психодіагностичних методик, а саме тест Керна – Їрасека, методика «Будиночок» Гуткіної, методика «Графічний диктант» Ельконіна.  Практичний психолог опрацювавши опрацювавши результати діагностики отримала такі данні: високий  рівень розвитку роботи за зразком мають (35дітей) 62,5% , середній рівень (21) – 37,5%, робота за інструкцією високий рівень(15) – 27 %, середній рівень(41) –73 %. За результатами теста Керна – Їрасека високий рівень готовності до школи (35) – 62,5 % , середній рівень – (21) 37,5%.

Таким чином, діти старших груп дошкільного навчального закладу ясла – садок комбінованого типу готові до навчання в школі, що підтверджують результати психологічної діагностики.

 

Важливим показником результативності роботи дошкільного закладу є успішність навчання вихованців у школі. Педагоги щорічно відстежують рівень успішності навчання випускників у 1-му класі. Таким чином, у дошкільному закладі створені всі умови для всебічного розвитку дітей дошкільного віку. Велика увага приділяється співпраці з ЗОШ № 11, 8  дітей відвідують  перший клас .

Здоровою та щасливою має бути кожна дитина, адже від якості та повноцінності фізичного й психічного здоров’я залежить усе її життя. І тому сьогодні нашим дитячим закладом приділяється значна увага проблемам дошкільної освіти дітей, які з різних причин не відвідують дитячий садок.. Особливо це стосується 5-ти річних дітей. З метою надання їм рівних стартових умов для навчання в школі в дитячому садку створено банк даних дітей 5-ти річного віку ( 83  дітей). Були розроблені заходи консультативного пункту для дітей та батьків. Дані діти запрошувались на свята, розваги, дні відкритих дверей. Основне завдання – переконати батьків у важливості отримання дитиною дошкільної освіти.

 

Велика увага приділялась збереженню, охорони та зміцненню здоров’я  дітей, формуванню основ безпечної поведінки поведінки та здорового способу життя. Впроваджувались оздоровчі технології, які використовувались оздоровчі технології, які використовувались з профілактично-лікувальною метою, а саме: фітотерапія ( фіто мішечки), аромотерапія ( ароматизація приміщень; використання ефірних масел  та аромолампи), вітамінотерапія ( вітамінізація страв), вживання кислородних коктейлів. Досить ефективним було впровадження у процеси життєдіяльності дитини оздоровчих технологій: піскотерапія, казко терапія, кольоротерапія, пальчикова та дихальна гімнастика, психогімнастика, різні види масажів.

По групах здоров’я розподіл проведено таким чином:

1 група – 168  ( 82%) дітей;

2 група – 34 ( 17%) дітей;

3 група – 0(10%) дітей;

4 група  – 2 (1%).

По фізичних групах розподіл проведено таким чином:

Загальна група з фізкультури – 198(97%) дітей;

Підготовча група з фізкультури – 4 (2%) дітей;

Спеціальна група з фізкультури -2 (1%).

На диспансерному обліку перебуває 36 дітей. Серед загальної кількості дітей закладу – 82%. становлять здорові діти, 18% – діти з виявленими паталогіями. Встановлено такі патології: органів зору -1, хвороби ЛОР органів – 1,  кістково-м’язової системи – 1, хвороби серця – 1, ДЦП -1, затримка мовленнєвого розвитку -30. Таким чином найбільш поширеним є затримка мовленнєвого розвитку. Найменш поширеними були хвороби органів зору, ендокринної системи.

Захворюваність становить в середньому за  звітний період – 20%., а саме: ГРЗ, ГРВІ, г.бронхіт,  ГІВДШ. Середній показник захворюваності становить 0,6%., тобто кожна дитина хворіла протягом року менше одного дня. Індекс здоров’я становить – 7,5%.   Пріоритетним напрямом роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я. На постійному контролі в адміністрації дошкільного закладу знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей.

Завдяки роботі сестри медичної старшої. діти під постійним медичним обслуговуванням ( вчасне щеплення, загартування, антропометричні вимірювання, медичне обслуговування дітей).

Управлінська діяльність завідувача ДНЗ.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

– загальні збори трудового колективу;

– батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;

– профспілковий комітет;

– загальні збори батьків;

– комісія з ОП;

Управлінські дії були спрямовані на забезпечення працездатності колективу на виконання річних завдань:

 1. Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
 2. Організація заходів з підготовки реалізації проектів у освітньому процесі;
 3. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізовується робота з батьками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї. Організовано роботу консультативного пункту.
 4. Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу
 5. Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі в були 20 осіб. Головним питанням, порушеними під час бесід, є влаштування та оформлення дитини до ДНЗ.
 6. Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалось через загальні збори, виробничі наради, батьківські збори.

 

Організація роботи із сім’ями вихованців.

Взаємодія із сім’ями  вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у навчально-виховному процесі. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

 • батьківські збори;
 • індивідуальні консультації різних спеціалістів;
 • спільні виставки, участь у святах,
 • дні відкритих дверей, дні добрих справ.
 • поповнення матеріальної бази закладу.

Наше співробітництво з родинами не обмежувалось якісним виконанням їхнього соціального замовлення щодо нагляду, виховання та навчання дітей. Головним чинником у співпраці  з кожною родиною вважаємо за необхідне допомогти батькам зрозуміти і сприйняти сучасні гуманістичні ідеї та орієнтири, які грунтуються на повазі до особистості дитини,  її розвитку. В інформаційному випуску «Дошкільник» ознайомлювали батьків з результатами педагогічного процесу, влаштовувались спільні святкування( де присутня діти, батьки, педагоги), що сприяло спілкуванню з родинами в неформальній обстановці. Члени батьківського комітету активні учасники навчально-виховного процесу. Заслуговує на увагу проведення засідання родинного клубу «Школа батьківства» на тему: «виховуємо дітей за творами В.Сухомлинського» та щкола здорової сім’ї на тему: «Кожна дитина має право на безпеку та здоров’я». На адресу багатьох родин хотілося б сказати багато теплих слів подяки за підтримку, розуміння, за допомогу. Адже тісні стосунки між педагогами і батьками створюють комфортні умови перебування дошкільнят у дитячому садочку. Саме батьківський комітет груп взяв відповідальність на себе за витрату грошей у батьківських фондах. У ваших очах ми бачимо необмежену зацікавленість у інтелектуальному рості своїх дітей. Це ви нас підштовхуєте до нових звершень та перемог.

Зроблено багато для зміцнення матеріальної бази дошкільного закладу. Про те ще більше потрібно зробити. Якщо говорити про матеріальну базу то сьогодні у планах:

 • встановлення натяжної стелі в логопедичній групі та поклейка шпалер;
 • євроремонт стелі в середній та старшій групах, та поклейка шпалер;

–     заміна вхідних дверей у групах ясельній, молодшій, логопедичній, пристосованих приміщення на першому поверсі;;

 • поточни ремонт даху  котельні.

 

Соціальна активність дошкільного закладу.

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

Упродовж 2018 – 2019 навчального року педагогічний колектив брав участь у :

 • акції милосердя «Незабудка»;
 • Фестиваль педагогічних ідей
 • святкування Дня Перемоги – щорічні зустрічі з ветераном війни Димеденко І.І.
 • участь у акції «Новорічні подарунки воїнам АТО».

всі працівники – члени профспілки, тому мають соціальний захист, що означає:

 • бажання оздоровитись;
 • оздоровити своїх дітей у пришкільних таборах та оздоровлюючих комплексах на пільгових умовах;
 • приймають участь у туристичних поїздках;
 • матеріальну допомогу.

Особлива увага до людей похилого віку ( 21 чоловік). Ми їх не забуваємо у будні і свята. За що вони надзвичайно вдячні.

Члени профспілки активні учасники огляду художньої самодіяльності.

 

Організація харчування у ДНЗ.

 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006р. № 298/227 та Постановою КМУ про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах №1591 від 22.11.2004р. у закладів дошкільної освіти працюють досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі. Про їх роботу свідчать результати: за цей період грубих порушень санітарного стану та приміщень харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Адже найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу     приготування і зберігання їжі. З метою профілактики  кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

– діти-інваліди;

– діти з малозабезпечених сімей;

– багатодітні сім’ї ( 50% від вартості харчування).

– діти учасників АТО.

У 2018-2019 навчальному році натуральні норми по дошкільних  групах виконано на 89%,  ясельній групі на 90%.ККАЛ – 1710,02, білків – 60,8, жирів – 56,5, вуглеводів – 220,3

 

Система роботи щодо соціального захисту дитини.

 

  Дошкільний освітній заклад  комбінованого типу є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:

 • Конституція України;
 • Конвенції ООН про права дитини;
 • Законом України «Про охорону дитинства»;
 • Статут ДНЗ.

Для  ведення цієї роботи в закладі щорічно, на початку року, наказом по ДНЗ затверджується громадський інспектор.

На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000р. № 1/9-352 від 04.10.2007р. № 1/ 9-583  « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені такі заходи:

 • надання методичної і консультативної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;
 • формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;
 • створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

На особливому обліку знаходяться діти пільгових категорій: діти-інваліди – 2;   багатодітні родини – 28, малозабезпечена родина -8, діти учасників АТО – 11. Діти пільгових категорій харчуються безкоштовно, отримують подарунки.

 

 

Система роботи закладу щодо попередження травматизму.

 

  Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників  навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового  виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітній період випадків травмування дітей та працівників не зафіксовано.

Велика увага приділяється дотриманню вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічним та протипожежним нормам.

 

Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ.

Розумію,що з метою успішного проведення навчально-виховного процесу просто необхідна сучасна матеріальна база. У цьому плані працюю надзвичайно багато. І ба чу три рішення зміцнення матеріальної бази:

–  коштів з бюджету;

– спонсорська допомога;

– батьківські кошти;

У звітному періоді придбано за  батьківські  та спонсорські  кошти:

 1. Альтанка – 500.00
 2. миючі засоби – 6.693.17
 3. Канцелярські товари – 19.323. 85
 4. Гардини – 4.600
 5. Театральні костюми – 180.00
 6. Пральний порошок – 2.478,50
 7. стенди – 2.490
 8. Господарчі товари – 1.055.06
 9. Меблі – 3.275.43
 10. Рушники – 400.00
 11. Прикраси для музичного залу – 549.00
 12. Емаліроване відро – 414.00
 13. Медикаменти – 207.71
 14. Дидактичні посібники – 3.418.89
 15. Іграшки – 7.000

За бюджетні кошти:

 • ноутбук -15.313.89
 • ремонт тамборів – 300.000
 • килим – 6.650
 • ПП Деветьярова посуд – 2.200

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умови засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.

Не проходжу осторонь роботи із техперсоналом. Проводяться щотижневі наради, індивідуальна робота з працівниками, консультації, бесіди, огляди груп, території, складських приміщень, можливість тримати у полі зору виконання обов’язків усіма працівниками дошкільного закладу.

Маю застерегти: вихователів від нераціонального використання коштів групових батьківських фондів, всіх членів колективу від нераціонального використання робочого часу; невиконання наказів під якими ставите підпис; недотримання зовнішнього вигляду, педагогічної етики, яким би відповідав імідж педагога.

Я хочу, щоб ви зрозуміли, що немає великих проблем, просто люди бувають маленькі.

А подолати труднощі ми зможемо, переступаючи через лінь, обман, непорядне відношення один до одного.

Я вірю, що разом з Вами, батьками, підтримкою влади, профспілкою, спонсорами ми зможемо не застрявати в реальності, а враховуючи свої можливості впевнено йти вперед.

Адже наш колектив – це колектив талановитих, цілеспрямованих однодумців, героїв духу, які свідомо, творчо і віддано дотримуються заповідей гуманної педагогіки. А кращий шлях  – поспішати до кращого, творити добро велике і прекрасне.

А хочу закінчити словами Піфагора: «Уранці, коли пробуджуєшся, спитай себе: «Що я маю зробити?». Увечері перш ніж заснути: «Що я зробив?».